برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  4 , شماره  12 ; از صفحه 135 تا صفحه 141 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام گلرنگ در منطقه رفسنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشگاه ولیعصر رفسنجان
 
چکیده: 

تحقيق حاضر جهت ارزيابي آثار تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام مختلف گلرنگ انجام شد. بدين منظور آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با دو فاکتور رقم (محلي اصفهان، گلدشت و صفه) و تراکم بوته (40، 65 و 90 بوته در متر مربع) در چهار تکرار به اجرا درآمد. نتايج نشان داد اثر رقم بر صفات تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه و شاخص برداشت معني دار بود، در حالي که بر تعداد طبق در بوته و عملکرد اثر معني داري نداشت. اثر تراکم بر تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و عملکرد دانه معني دار بود. نتايج مقايسه ميانگين ارقام نشان داد در رقم صفه تعداد دانه در طبق (30.1) و در رقم گلدشت وزن هزار دانه (39.5 گرم) بيشترين مقدار را به خود اختصاص دادند. در رقم محلي اصفهان کمترين شاخص برداشت (0.36) به دست آمد و با ارقام ديگر اختلاف معني داري داشت. اما نتايج نشان داد ميزان عملکرد دانه بين ارقام اختلاف معني داري نداشت. تراکم 40 بوته در متر مربع داراي بيشترين تعداد طبق در بوته (5.33)، تعداد دانه در طبق (31.9) و شاخص برداشت (0.41) بود. وزن هزار دانه در تراکم 40 و 65 در متر مربع بوته با يکديگر اختلاف معني داري نداشتند و بين 31.7 تا 31.9 گرم متغير بود، اين در حالي بود که در تراکم 90 بوته در متر مربع به علت تعداد بوته بيشتر در واحد سطح بالاترين عملکرد دانه (235.3 گرم در متر مربع) به دست آمد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 120
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی