برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  4 , شماره  11 ; از صفحه 149 تا صفحه 159 .
 
عنوان مقاله: 

اثر باکتري هاي جنس سودوموناس بر خواص شيميايي- زيستي خاک، عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم برنج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
 
چکیده: 

به منظور مطالعه اثر باکتري هاي محرک رشد (PGPB) بر خواص شيميايي- زيستي خاک، عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم برنج خزر و هاشمي، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در 4 تکرار در سال زراعي 1388 در موسسه تحقيقات برنج کشور به اجرا درآمد. در اين تحقيق، عامل رقم در 2 سطح (هاشمي و خزر) و تلقيح بذر با باکتري در 8 سطح (P. fluorescens strain 93، P. fluorescens strain 103، P.fluorescens strain 136، P.fluorescens strain 168، P. fluorescens strain 169، P. fluorescens strain 177 P.fluorescens strain 4، به همراه يک تيمار شاهد (بدون باکتري)) در نظر گرفته شدند. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از: نيتروژن خاک، فسفر خاک، پتاسيم خاک، اسيديته خاک، هدايت الکتريکي خاک، تعداد ريزجانداران موجود در خاک، تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در خوشه، وزن هزاردانه، عملکرد زيستي و عملکرد دانه. در اين آزمايش، اثر رقم و اثر باکتري بر اکثر صفات مورد مطالعه معني دار بود. نتايج آزمايش، نشان دهنده تاثير باکتري ها بر ارقام بود. در اکثر ويژگي هاي مورد مطالعه، رقم خزر نسبت به رقم هاشمي واکنش بهتري نشان داد. به طورکلي نتايج اين آزمايش مشخص نمود که تلقيح بذر با باکتري ها باعث بهبود جذب عناصر غذايي، عملکرد و اجزاي عملکرد برنج شد. در بين سطوح مختلف باکتري نيز، تيمار تلقيح بذر با سويه هاي 168، 177 و 93 نسبت به بقيه سويه ها اثر فاحش تري بر صفات مورد ارزيابي داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 88
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی