برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  2 , شماره  6 ; از صفحه 155 تا صفحه 164 .
 
عنوان مقاله: 

اثر پرايمينگ بذر بر برخي ويژگي هاي کمي و کيفي دو رقم چغندرقند (.Beta vulgaris L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 
چکیده: 
براي بررسي اثر پيش تيمار بذر با نيترات پتاسيم، جيبرليک اسيد و هيدروپرايمينگ بر رشد و عملکرد دو رقم چغندرقند، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال زراعي 1388 در ايستگاه تحقيقات کشاورزي مياندوآب انجام گرديد. رقم در دو سطح (جلگه و 29 (7233-Pو پرايمينگ در پنج سطح P1): بدون پرايمينگ (شاهد)، P2: پرايمينگ با محلول نيترات پتاسيم 3%، P3: پرايمينگ با محلول 200 ميلي گرم در ليتر جيبرليک اسيد، P4: پرايمينگ با محلول نيترات پتاسيم 3%+200 ميلي گرم در ليتر جيبرليک اسيد و P5: هيدروپرايمينگ) در نظر گرفته شدند. صفات عملکرد ريشه، وزن اندام هوايي، عملکرد قند ناخالص، عملکرد قند خالص، درصد قند ناخالص، درصد قند خالص، ضريب استحصال شکر، آلکاليته و ميزان قند ملاس اندازه گيري شده و مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج حاکي از اين بود که اثر رقم تنها بر صفات عملکرد ريشه، وزن اندام هوايي و عملکرد قند ناخالص معني دار است. تيمار پرايمينگ نيز صفات عملکرد ريشه، عملکرد قند ناخالص و عملکرد قند خالص را تحت تاثير قرار داد. ولي برهمکنش رقم و پرايمينگ بر هيچ يک از صفات معني دار نشد. مقايسه ميانگين ها نشان داد که از بين دو رقم مورد مقايسه، رقم 7233-P29 نسبت به رقم جلگه از نظر عملکرد ريشه و قند ناخالص 14% و از نظر وزن اندام هوايي 34% برتري داشت. در بين پرايم هاي انجام گرفته، بيشترين عملکرد ريشه (63.2 تن در هکتار)، عملکرد قند ناخالص (10.7 تن در هکتار) و عملکرد قند خالص (8.1 تن در هکتار) به تيمار هيدروپرايمينگ تعلق گرفت. از اين رو، به نظر مي رسد هيدروپرايمينگ به عنوان يکي از ساده ترين روش هاي پيش تيمار بذر مي تواند در بهبود عملکرد کمي و کيفي چغندرقند مفيد واقع شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حمزه ئی، ج.، و شایان فرد، ر.، و فتوحی، ک. (1391). اثر پرایمینگ بذر بر برخی ویژگی های کمی و کیفی دو رقم چغندرقند (.Beta vulgaris L). تولید فرآوری محصولات زراعی و باغی, 2(6), 155-164. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261074Vancouver : کپی

حمزه ئی جواد، شایان فرد رضا، فتوحی کیوان. اثر پرایمینگ بذر بر برخی ویژگی های کمی و کیفی دو رقم چغندرقند (.Beta vulgaris L). تولید فرآوری محصولات زراعی و باغی. 1391 [cited 2021December02];2(6):155-164. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261074IEEE : کپی

حمزه ئی، ج.، شایان فرد، ر.، فتوحی، ک.، 1391. اثر پرایمینگ بذر بر برخی ویژگی های کمی و کیفی دو رقم چغندرقند (.Beta vulgaris L). تولید فرآوری محصولات زراعی و باغی, [online] 2(6), pp.155-164. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261074. 

 
بازدید یکساله 40 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی