برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر ترکيب هاي مختلف تمرين بدني، مشاهده اي و تصويرسازي بر يادداري فوري و تاخيري مهارت سرويس بلند بدمينتون

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه رازی، کرمانشاه
 
چکیده: 
روش هاي آموزش شناختي موجب تسهيل يادگيري مهارت هاي حرکتي مي شوند و در اين بين ترکيب تمرين بدني- مشاهده اي- تصويرسازي در پژوهش هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر تسهيلي ترکيب هاي مختلف تمرين بدني- مشاهده اي- تصويرسازي بر يادداري فوري و تاخيري سرويس بلند بدمينتون بود. جامعه آماري پژوهش حاضر دانشجويان پسر دانشگاه رازي بودند که از ميان آنها يک نمونه 84 نفري با ميانگين سني (20.42±1.4) سال و ميانگين نمره توانايي تصويرسازي (48.69±6.19) به صورت داوطلبانه در تحقيق شرکت کردند. اندازه گيري ها در پيش آزمون، يادداري فوري و تاخيري با استفاده از آزمون سرويس بلند بدمينتون اسکات و فاکس انجام گرفت. شرکت کنندگان در اين پژوهش بر اساس نمره پيش آزمون در 7 گروه 12 نفري (تمرين بدني، تصويرسازي، مشاهده اي، بدني- مشاهده اي، بدني- تصويرسازي، مشاهده اي- تصويرسازي و بدني- مشاهده اي- تصويرسازي) قرار گرفتند. سپس آزمودني ها بر اساس دستورالعمل ويژه هر گروه، سه جلسه 90 دقيقه اي کوششي تمرين سرويس بلند بدمينتون را انجام دادند. در پايان آخرين جلسه تمريني، يک آزمون يادداري فوري و پس از گذشت 48 ساعت يک آزمون يادداري تاخيري گرفته شد. آزمون تحليل واريانس يکطرفه نشان داد گروه ترکيبي تمرين بدني- مشاهده اي- تصويرسازي و گروه تمرين بدني در يادداري فوري و تاخيري در عملکرد سرويس بلند بدمينتون به طور معناداري بهتر از ديگر گروه ها بودند (P<0.05). گروه ترکيبي بدني- تصويرسازي نسبت به گروه بدني- مشاهده اي نتايج بهتري در عملکرد سرويس بلند بدمينتون کسب کرد، ولي اين نتايج از نظر آماري معنادار نبود (P<0.05). نتايج نشان داد همه گروه ها در يادداري فوري و تاخيري نسبت به پيش آزمون پيشرفت معناداري کردند. اين يافته ها اثربخشي ترکيب روش هاي آموزش شناختي به همراه تمرين بدني را خاطرنشان مي کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قلخانی، م.، و حیرانی، ع.، و تادیبی، و. (1390). مقایسه اثر ترکیب های مختلف تمرین بدنی, مشاهده ای و تصویرسازی بر یادداری فوری و تاخیری مهارت سرویس بلند بدمینتون. رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت), -(8), 99-117. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261058Vancouver : کپی

قلخانی منوچهر، حیرانی علی، تادیبی وحید. مقایسه اثر ترکیب های مختلف تمرین بدنی, مشاهده ای و تصویرسازی بر یادداری فوری و تاخیری مهارت سرویس بلند بدمینتون. رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت). 1390 [cited 2022January17];-(8):99-117. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261058IEEE : کپی

قلخانی، م.، حیرانی، ع.، تادیبی، و.، 1390. مقایسه اثر ترکیب های مختلف تمرین بدنی, مشاهده ای و تصویرسازی بر یادداری فوری و تاخیری مهارت سرویس بلند بدمینتون. رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت), [online] -(8), pp.99-117. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261058. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 138 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی