برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  2 , شماره  6 ; از صفحه 43 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

توصيف برخي از عوامل اکولوژيک سه رويشگاه جنگلي مورد (.Myrtus communis L) در استان لرستان با تاکيد بر نقش آنها در بازده اسانس و ترکيب شيميايي آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جنگل داری، دانشگاه لرستان، خرم آباد
 
چکیده: 

به دليل اثرهاي جانبي داروهاي شيميايي، امروزه توجه به داروهاي گياهي رو به افزايش است. يکي از گونه هاي دارويي با ارزش، درختچه مورد (Myrtus communis L.) مي باشد که در ايران نيز از پراکنش خوبي برخوردار است. بازده و نوع ترکيب ها اسانس حاصل از اين گياه وابسته به عوامل اکولوژيک و ژنتيک است. به منظور بررسي و توصيف عوامل اکولوژيک رويشگاه هاي مورد در استان لرستان، سه رويشگاه (پادگان حمزه، چم مورد و سپيددشت) شناسايي گرديد و برخي از عوامل اکولوژيک تاثيرگذار بر نوع اسانس اندازه گيري و بين سه رويشگاه مقايسه شد. براي مقايسه بازده اسانس و نوع ترکيب هاي آن، از سه رويشگاه مذکور در زمان گل دهي نمونه هاي برگ جمع آوري گرديد و پس از خشک کردن در دماي محيط به روش تقطير با آب اسانس گيري شد. بازده اسانس سه رويشگاه محاسبه گرديد و تجزيه و شناسايي ترکيب هاي تشکيل دهنده اسانس به وسيله دستگاه هاي GC و GC-MS صورت گرفت. نتايج نشان داد که حداکثر بازده اسانس مربوط به رويشگاه سپيددشت است. اين رويشگاه از نظر ارتفاع از سطح دريا، مقادير سديم، فسفر و کربن آلي خاک با دو رويشگاه ديگر تفاوت زيادي دارد. ترکيب هاي اصلي موجود در اسانس در اين سه رويشگاه تفاوت هاي قابل ملاحظه اي دارند و آنتراسين ديون 9,10 که در منطقه سپيددشت به مقدار 29.1% وجود داشت در اسانس منطقه چم مورد وجود نداشت. به نظر مي رسد که وجود اختلاف بين عوامل اکولوژيک و خاکي سه رويشگاه مي تواند بر نوع و درصد اجزاي متشکله اسانس تاثير عمده اي داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 125
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی