برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  2 , شماره  5 ; از صفحه 189 تا صفحه 199 .
 
عنوان مقاله: 

مکان کاهش اثر تنش شوري در گياه لوبيا با استفاده از ساليسيليک اسيد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 

تنش شوري از جمله مهم ترين تنش هاي محيطي مي باشد که رشد و عملکرد گياهان را کاهش مي دهد. نشان داده شده که ساليسيليک اسيد به عنوان يک پيام آور درون زاد مسوول القاي تحمل به تنش در گياهان مي باشد. در اين پژوهش، اثر ساليسيليک اسيد و کلريد سديم بر رشد گياه لوبيا سبز مورد مطالعه قرار گرفت. بدين منظور، گياهان مورد آزمايش، در مرحله دو برگي، با سه غلظت صفر، 0.5 و 1 ميلي مولار ساليسيليک اسيد محلول پاشي گرديدند. سپس گياهان به مدت 14 روز تحت تيمار شوري در دو غلظت صفر و 100 ميلي مول نمک کلريدسديم قرار گرفتند. نتايج نشان داد که تنش شوري باعث کاهش معني دار پارامترهاي وزن تر و خشک ريشه و اندام هوايي، کلروفيل نسبي، درصد نسبي آب برگ، شاخص تنش و افزايش معني دار پرولين و قندهاي محلول نسبت به تيمار شاهد گرديد. گياهان تيمار شده با هر دو غلظت ساليسيليک اسيد، وزن تر و خشک بيشتري را در مقايسه با تيمار بدون ساليسيليک اسيد نشان دادند. هم چنين کاربرد ساليسيليک اسيد در هر دو غلظت مورد استفاده باعث بهبود شاخص هاي درصد نسبي آب، ميزان کلروفيل نسبي و کلروفيل فلورسانس (Fv/Fm) برگ در شرايط تنش شوري در مقايسه با گياهان شاهد گرديد. به طور خلاصه، محلول پاشي گياه لوبيا با ساليسيليک اسيد در شرايط تنش شوري مي تواند باعث بهبود رشد آن شده و در نتيجه مقاومت به تنش شوري لوبيا را افزايش دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 188
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی