برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  2 , شماره  5 ; از صفحه 175 تا صفحه 186 .
 
عنوان مقاله: 

بهينه سازي انتقال ژن به ارقام گلابي (.Pyrus communis L) با استفاده از ژن گزارشگر gus

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج
 
چکیده: 

امروزه استفاده از روش هاي مهندسي ژنتيک توانسته است ضمن کوتاه کردن دوره طولاني اصلاح درختان ميوه، اين برنامه ها را هدفمندتر کند. منظور از اجراي اين تحقيق، بهينه سازي و بررسي عوامل موثر بر انتقال ژن با استفاده از Agrobacterium tumefacience به دو رقم گلابي بارتلت (Bartlett) و هرو ديلايت (Harrow Delight) بود. در همين راستا، دو ريزنمونه برگي و مريستم جوانه جانبي با استفاده از اگروباکتريوم سويه EHA101 داراي ناقل دوتايي pBI121 شامل ژن هاي nptII و gus تلقيح شدند. عوامل موثر بر باززايي گياهان تراريخت و فعاليت ژن gus که در اين مطالعه بررسي شدند شامل غلظت باکتري مورد استفاده در تلقيح با دو تيمار OD600 (0.2 و 0.6)، غلظت استوسرينگون 100mmol) و (250 mmol، پلورونيک F-68 (صفر و 0.02%) و مدت زمان هم کشتي (24، 72 و 120 ساعت) بودند. نتايج نشان داد که رقم گلابي بارتلت از نظر باززايي و بيان ژن gus موفق تر از رقم هرو ديلايت است. هم چنين ريزنمونه جوانه جانبي جايگزين مناسبي براي ريزنمونه برگي شناخته شد. نتايج بهينه سازي عوامل مورد بررسي در اين آزمايش نشان داد که در هر دو ريزنمونه، استفاده از غلظت کمتر باکتري باعث افزايش کارآيي انتقال ژن مي شود. از سوي ديگر، استفاده از 250 ميکرومول استوسرينگون مي تواند بر انتقال ژن به هر دو ريزنمونه اثر مثبتي داشته باشد. در اين بهينه سازي، حضور پلورونيک به عنوان يک ماده روکنش گر موثر شناخته شد. در بين مدت زمان هاي هم کشتي، کوتاه ترين تيمار (24 ساعت) بيشترين ميزان انتقال ژن را نشان داد. تاييد انتقال ژن به ژنوم گياهان تراريخته به وسيله آزمون شيمي سلولي GUS، واکنش زنجيره اي پليمراز (PCR) و هم چنين لکه گذاري نقطه اي (Dot Blot) و لکه گذاري سادرن (Southern Blot) انجام شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 137
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی