برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  2 , شماره  5 ; از صفحه 47 تا صفحه 58 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير پرايمينگ بذر بر رشد رويشي، محتواي کلروفيل، محتواي آب نسبي و توزيع ماده خشک در رقم گلدشت گلرنگ در شرايط تنش شوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي اثر تنش شوري و پرايمينگ بر رشد رويشي و برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک گلرنگ، رقم گلدشت، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 4 تکرار در گلخانه تحقيقاتي دانشگاه ولي عصر رفسنجان در سال 1388 اجرا شد. تيمارها شامل پرايمينگ بذر در چهار سطح (بدون پرايمينگ، پرايمينگ با آب مقطر، پرايمينگ با کلريد سديم و پرايمينگ با نيترات کلسيم 20 ميلي مولار به مدت 24 ساعت) و شوري در چهار سطح (صفر، 8، 16 و 24 دسي زيمنس بر متر) بودند. نتايج نشان داد که با افزايش شوري، صفات وزن خشک اندام هوايي، وزن خشک ريشه، ارتفاع ساقه، سطح برگ و وزن خشک گل آذين کاهش معني داري يافت. افزايش شوري، تسهيم ماده خشک را به طور معني داري متاثر کرد. به طوري که با افزايش شوري، توزيع ماده خشک بيشتر به سمت ساقه و گل آذين بود. ليکن با کاهش توزيع ماده خشک به سمت ريشه و برگ ها همراه بود. با افزايش سطح شوري، نسبت ريشه به ساقه به طور معني داري کاهش يافت، که بيانگر انتقال بيشتر ماده خشک به ساقه در شرايط تنش شوري است. هر چند که افزايش شوري به طور معني داري وزن خشک ريشه را کاهش داده بود. در شوري 24 دسي زيمنس بر متر، اين رقم گلرنگ ماده خشک بيشتري را به ساقه در مقايسه با ريشه و برگ منتقل مي کند. نتايج مقايسه ميانگين ها بيانگر کاهش بيشتر محتواي کلروفيل برگ و عدد Spad در سطوح بالاتر شوري بود. سطح برگ و ارتفاع بوته تنها در شوري بيش از 16 دسي زيمنس بر متر کاهش معني داري نشان دادند. نتايج اين پژوهش به طور کلي نشان داد که رقم گلدشت گلرنگ در مرحله رشد رويشي، به علت وجود برخي سازوکارهاي مقاومت به تنش شوري در اين گياه، مي تواند شوري تا سطح 16 دسي زيمنس بر متر را با کاهش محسوس در وزن خشک ساقه و ريشه تحمل کند. هر چند تاييد دقيق اين نتيجه نيازمند يک پژوهش مزرعه اي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 111
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی