برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  4 , شماره  11 ; از صفحه 27 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

اثر عوامل محيطي بر پراکنش گياهان مرتعي در منطقه ديواندره کردستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، رشت-صومعه سرا
 
چکیده: 

هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط بين خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک و پراکنش گياهان مرتعي در مراتع شهرستان ديواندره به عنوان يکي از مهمترين مراتع در استان کردستان است. بدين منظور از يک شبکه آمار برداري تصادفي سيستماتيک 150x200 متر براي استقرار 90 قطعه نمونه استفاده شد. در هر قطعه نمونه، فاکتورهاي خاکي و درصد پوشش گونه هاي گياهي ثبت شد. براي تعيين اندازه قطعه نمونه در لايه علفي از روش سطح حداقل استفاده شد که در اين مطالعه 4 متر مربع به دست آمد. برآورد درصد پوشش گونه ها بر اساس معيار برون بلانکه صورت گرفت. طبقه بندي پوشش گياهي براي تعيين گروه گونه هاي اکولوژيک توسط روش خوشه بندي انجام شد. براي محاسبه فاصله بين خوشه ها از روش وارد و براي شاخص فاصله از روش اقليدسي استفاده شد. نتايج حاصل از خوشه بندي نشان داد که چهار گروه اکولوژيک قابل تشخيص مي باشد. از آناليزهاي چند متغيره براي بررسي رابطه بين عوامل فيزيوگرافي و خاکي و گروه هاي اکولوژيک استفاده شد. نتايج نشان داد که مهمترين خصوصيات فيزيوگرافيک و خاکي در اين جوامع ازت، پتاسيم، کربن آلي، درصد ماده آلي، اسيديته، درصد رطوبت اشباع، بافت خاک و هدايت الکتريکي، ارتفاع از سطح دريا، جهت و شيب است. با توجه به اينکه هر گونه گياهي نيازهاي اکولوژيکي مشخصي نسبت به خصوصيات خاک و عوامل فيزيوگرافي دارد، از مطالعه و شناخت آنها مي توان در اصلاح و احيا پوشش گياهي استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

پوربابایی، ح.، و رحیمی، و.، و عادل، م. (1394). اثر عوامل محیطی بر پراکنش گیاهان مرتعی در منطقه دیواندره کردستان. بوم شناسی کاربردی, 4(11), 27-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=260843Vancouver : کپی

پوربابایی حسن، رحیمی وریا، عادل محمدنقی. اثر عوامل محیطی بر پراکنش گیاهان مرتعی در منطقه دیواندره کردستان. بوم شناسی کاربردی. 1394 [cited 2021April15];4(11):27-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=260843IEEE : کپی

پوربابایی، ح.، رحیمی، و.، عادل، م.، 1394. اثر عوامل محیطی بر پراکنش گیاهان مرتعی در منطقه دیواندره کردستان. بوم شناسی کاربردی, [online] 4(11), pp.27-38. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=260843>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 119 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی