برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  16 , شماره  2 ; از صفحه 128 تا صفحه 136 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش برنامه والدگري مثبت بر تعامل مادر با کودک کم توان ذهني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، بزرگراه شهید دکتر چمران، خیابان جلال آل احمد، دانشکده روان شناسى و علوم تربیتى، گروه روان شناسى و آموزش کودکان استثنایى
 
چکیده: 

هدف: کم تواني ذهني تمام جنبه هاي زندگي فرد را تحت تاثير قرار مي دهد در حالي که استفاده از برنامه هاي آموزشي والدگري با نتايج خوبي همراه است. هدف اين پژوهش، بررسي تاثير آموزش برنامه والدگري مثبت بر تعامل مادران با کودک کم توان ذهني خويش بود.
روش بررسي: پژوهش حاضر، يک مطالعه نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل مادران داراي فرزند کم توان ذهني شهرستان هاي ورامين و پاکدشت مي شد که 40 نفر آنها به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي از مدارس استثنايي انتخاب شده بودند. شرکت کنندگان به صورت تصادفي به دو گروه 20 نفري تقسيم شدند (يک گروه آزمايش و يک گروه کنترل). گروه آزمايش، برنامه آموزشي والدگري مثبت را در 10 جلسه دريافت کردند در حالي که به گروه کنترل اين آموزش ارائه نشد. ابزار استفاده شده در اين پژوهش مقياس رابطه والد- کودک پيانتا (1994) بود. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از تحليل کوواريانس چند متغيري، در نرم افزار
SPSS تحليل شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد که گروه آزمايش و کنترل حداقل در يکي از خرده مقياس هاي تعامل والد- کودک تفاوت معناداري داشتند (
p<0.001). نتايج نهايي تحليل کوواريانس چند متغيري نشان داد که آموزش برنامه والدگري مثبت بر تعارض، نزديکي، وابستگي و رابطه مثبت کلي اثر مثبت و معناداري داشت (p<0.001).
نتيجه گيري: نتايج حاکي از آن بود که برنامه آموزشي والدگري مثبت سبب بهبود تعامل مادر با کودک کم توان ذهني شده است. پيشنهاد مي شود که متخصصان با اجراي برنامه آموزشي والدگري مثبت، تعامل مادر با کودک کم توان ذهني را ارتقاء بخشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

پورمحمدرضای تجریشی، م.، و عاشوری، م.، و افروز، غ.، و ارجمندنیا، ع.، و غباری بناب، ب. (1394). اثربخشی آموزش برنامه والدگری مثبت بر تعامل مادر با کودک کم توان ذهنی. آرشیو توانبخشی (توانبخشی), 16(2), 128-136. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=260549Vancouver : کپی

پورمحمدرضای تجریشی معصومه، عاشوری محمد، افروز غلامعلی، ارجمندنیا علی اکبر، غباری بناب باقر. اثربخشی آموزش برنامه والدگری مثبت بر تعامل مادر با کودک کم توان ذهنی. آرشیو توانبخشی (توانبخشی). 1394 [cited 2021April18];16(2):128-136. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=260549IEEE : کپی

پورمحمدرضای تجریشی، م.، عاشوری، م.، افروز، غ.، ارجمندنیا، ع.، غباری بناب، ب.، 1394. اثربخشی آموزش برنامه والدگری مثبت بر تعامل مادر با کودک کم توان ذهنی. آرشیو توانبخشی (توانبخشی), [online] 16(2), pp.128-136. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=260549>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 360 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی