برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  15 , شماره  4 ; از صفحه 12 تا صفحه 20 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش بازداري پاسخ بر حافظه فعال دانش آموزان با اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، بزرگراه چمران، پل گیشا، دانشکده روا نشناسی و علوم تربیتی، گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
 
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي آموزش بازداري پاسخ بر حافظه فعال دانش آموزان پسر با اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي انجام شد.
روش بررسي: پژوهش حاضر، يک مطالعه شبه آزمايشي با طرح پيش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. 40 پسر با اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي 8 تا 10 ساله با روش نمونه گيري در دسترس از مدارس شهرستان ورامين و قرچک انتخاب و به طور مساوي در يکي از دو گروه آزمايش و گروه کنترل (هر گروه 20 نفر) جايگزين شدند. گروه آزمايشي، در 10 جلسه آموزش (هفته اي 2 جلسه و هر جلسه 60 دقيقه ) شرکت کردند در حالي که گروه کنترل در اين جلسات شرکت نکرد. دانش آموزان با استفاده از آزمون حافظه فعال کورنولدي مورد ارزيابي قرار گرفتند و داده ها با استفاده از تحليل کوواريانس با به کارگيري نرم افزار
SPSS نسخه 16 تحليل شدند.
يافته ها: يافته ها نشان داد که آموزش بازداري پاسخ بر حافظه فعال دانش آموزان با اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي اثر مثبت و معناداري داشته است
(P<0.001).
نتيجه گيري: نتايج حاکي از آن بود که برنامه آموزشي بازداري پاسخ سبب بهبود حافظه فعال دانش آموزان پسر با اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي شده است. پيشنهاد مي شود که متخصصان با طراحي و اجراي برنامه آموزشي بازداري پاسخ، حافظه فعال دانش آموزان با اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي را ارتقاء بخشند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 204
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی