برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  5 , شماره  16 ; از صفحه 87 تا صفحه 118 .
 
عنوان مقاله: 

شهر و روابط اجتماعي: بررسي ارتباط ميان ميزان انزواي اجتماعي و سطح حمايتي اجتماعي دريافتي با ميزان تجربه احساس تنهايي (مورد مطالعه: شهروندان تهراني)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه کاشان
 
چکیده: 

از جمله آسيب هاي مخدوش کننده ايده روابط اجتماعي، پديده انزواي اجتماعي و کاهش حمايت اجتماعي ناشي از سياليت و تضعيف پيوند هاي اجتماعي در جامعه مدرن است که به نوبه خود، شيوع و توسعه پديده احساس تنهايي را به همراه دارد بنابراين مطالعه حاضر براي بررسي ارتباط ميان ميزان انزواي اجتماعي و سطح حمايتي اجتماعي دريافتي با ميزان تجربه احساس تنهايي هدف گذاري شده است. حجم نمونه مورد بررسي که دربرگيرنده شهروندان 18+ سال کلانشهر تهران است که به روش پيمايشي و با ابزار پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفته اند. پاسخگويان مورد مطالعه با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي برگزيده شده و مقياس هاي به کار گرفته شده از اعتبار و پايايي مطلوبي برخوردار هستند. توصيف داده ها به وسيله نرم افزار spss16 نشان مي دهد که ميانگين متغيرهاي انزواي اجتماعي، حمايت اجتماعي و احساس تنهايي در حجم نمونه به ترتيب عبارتند از: 62.94، 61.60 و 36.13 (100). تحليل هاي آماري نيز بيانگر آن هستند که رابطه اي معنادار و منفي ميان ميزان انزواي اجتماعي و سطح حمايت اجتماعي دريافتي و ميان سطح حمايت اجتماعي دريافتي و ميزان تجربه احساس تنهايي وجود دارد. همچنين يافته ها نشان مي دهند که با افزايش ميزان انزواي اجتماعي عيني، بر سطوح تجربه احساس تنهايي ذهني افزوده مي گردد و نتايج تحليل رگرسيوني چند متغيره عوامل موثر بر احساس تنهايي نيز بيانگر آن است که متغير روابط خانوادگي بيشترين تاثير مستقيم را بر احساس تنهايي بر جاي مي گذارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 684
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی