نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

آگاهي، نگرش و اظهار عملکرد سالمندان شهر اهرم در خصوص رفتار تغذيه در سال 1392

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بوشهر، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
چکیده: 
زمينه: سالمندي دوران حساسي از زندگي بشر است و توجه به مسائل و نيازهاي اين مرحله يک ضرورت اجتماعي است. در نظر گرفتن نيازهاي خاص اين دوران، از جمله توجه به تغذيه امر مهمي است که عمدتا مورد غفلت واقع شده است. اين بررسي با هدف تعيين وضعيت آگاهي، نگرش و اظهار عملکرد سالمندان شهر اهرم در خصوص رفتارهاي مرتبط با تغذيه اجرا شد.مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي، 200 نفر از سالمندان 75-60 ساله شهر اهرم (مرکز شهرستان تنگستان - استان بوشهر)، شرکت کردند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه 4 قسمتي بود که شامل بخش هاي سوالات دموگرافيک، آگاهي، نگرش و رفتار تغذيه اي بود. داده ها با کمک نرم افزار SPSS ويرايش 16 با استفاده از آمار توصيفي و آزمون هاي تي دانشجويي، آناليز واريانس يکطرفه، کاي دو و تحليل رگرسيون لجستيک تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: ميانگين سني افراد، 66.2±5.5 سال بود. 67 درصد زن و بقيه مرد بودند. نمره آگاهي حدود 80 درصد افراد، پايين تر از حد مورد انتظار بود. ميانگين نمرات آگاهي با جنس، مدرک تحصيلي و شغل ارتباط معني داري نداشت. در حالي که نمره نگرش بين دو جنس داراي اختلاف معني دار بوده (P<0.001). به طوري که نمره حيطه هاي حساسيت درک شده (P=0.001)، موانع درک شده (P=0.017) و خودکارآمدي درک شده (P=0.004) در مردان بيش از زنان بود. از ميان حيطه هاي نگرش، تنها حساسيت درک شده با مدرک تحصيلي رابطه معني دار داشت (P=0.008). از نظر عملکرد رفتار تغذيه اي مناسب در 5 گروه غذايي با جنس و شغل ارتباط معني دار مشاهده نشد. تحليل نتايج رگرسيون لجستيک بيان کننده اين بود که از ميان حيطه هاي نگرش؛ در گروه غذايي نان و غلات، تنها حيطه فوايد درک شده داراي اثر معني دار مستقيم (P=0.045) و در گروه غذايي گوشت، تنها حيطه موانع درک شده داراي اثر معني دار معکوس (P=0.020) بوده است.نتيجه گيري: با توجه به پايين بودن ميزان آگاهي سالمندان در خصوص تغذيه، برنامه ريزي دقيق و جامع آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي اين افراد ضروري به نظر مي رسد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلیمانی، ل.، و نجف پوربوشهری، س.، و طهماسبی، ر. (1394). آگاهی, نگرش و اظهار عملکرد سالمندان شهر اهرم در خصوص رفتار تغذیه در سال 1392. طب جنوب, 18(2), 370-382. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=260216Vancouver : کپی

سلیمانی لیلا، نجف پوربوشهری سعید، طهماسبی رحیم. آگاهی, نگرش و اظهار عملکرد سالمندان شهر اهرم در خصوص رفتار تغذیه در سال 1392. طب جنوب. 1394 [cited 2022May16];18(2):370-382. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=260216IEEE : کپی

سلیمانی، ل.، نجف پوربوشهری، س.، طهماسبی، ر.، 1394. آگاهی, نگرش و اظهار عملکرد سالمندان شهر اهرم در خصوص رفتار تغذیه در سال 1392. طب جنوب, [online] 18(2), pp.370-382. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=260216. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 163 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی