نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  5 , شماره  16 ; از صفحه 31 تا صفحه 58 .
 
عنوان مقاله: 

ساخت و اعتباريابي مقياس سنجش سازه دلبستگي مکاني در ميان شهروندان شهر تبريز (پژوهشي در حوزه جامعه شناسي شهري)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
دلبستگي مکاني از مفاهيم چندبعدي و بين رشته اي است که توجه جامعه شناسان شهري را به خود جلب کرده است. دلبستگي به مکان، ارتباطي نمادين با مکان است که با دادن معاني عاطفي و حسي مشترک فرهنگي، توسط افراد به مکان خاص يا يک سرزمين شکل مي گيرد. شهر يکي از مکانهاي مهمي است که مي تواند مورد دلبستگي شهروندان قرار گيرد و اين دلبستگي نتايج اجتماعي بسياري در پي دارد. هدف اين مقاله، ساخت و اعتباريابي مقياس دلبستگي به شهر محل سکونت است. روش پژوهش پيمايش است و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش، شهروندان 15 تا 75 ساله شهر تبريز هستند. حجم نمونه 420 نفر و روش نمونه گيري، خوشه اي چندمرحله اي است. اعتبار محتوايي پرسشنامه با استفاده از نظر چند تن از استادان جامعه شناسي تاييد گرديده و سپس با استفاده از روش تحليل عاملي اکتشافي، اعتبار سازه اي اين مقياس چهارعاملي با 38 گويه بررسي شد که از عامل اول (وابستگي کالبدي) 6 گويه، از عامل دوم (وابستگي اجتماعي) 4 گويه، از عامل سوم، (هويت کالبدي) 5 گويه و از عامل چهارم، (هويت اجتماعي) 5 گويه در مقياس ساخته شده باقي ماندند. در ادامه بررسي اعتبار سازه اي، فرضيه رابطه ميان سابقه سکونت و دلبستگي مکاني براساس ادبيات پژوهش ساخته آزمون گرديد که معنادار بود. پايايي اين پرسشنامه بر اساس آلفاي کرونباخ و به روش حذف گويه مطالعه شد که آلفاي کرونباخ براي خرده مقياس هاي چهارگانه و مقياس دلبستگي مکاني داراي مقادير قابل قبولي بود. در نهايت، مدل چهارعاملي متغير پنهان دلبستگي مکاني توسط تحليل عاملي تاييدي بررسي گرديد که از برازندگي مناسبي برخوردار بود؛ بنابراين، مقياس ساخته شده دلبستگي مکاني، ابزاري مناسب براي اندازه گيري اين مفهوم در متن شهري ايران تشخيص داده شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عباس زاده، م.، و بنی فاطمه، ح.، و علی زاده اقدم، م.، و علوی، ل. (1394). ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش سازه دلبستگی مکانی در میان شهروندان شهر تبریز (پژوهشی در حوزه جامعه شناسی شهری). مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری), 5(16), 31-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=260212Vancouver : کپی

عباس زاده محمد، بنی فاطمه حسین، علی زاده اقدم محمدباقر، علوی لیلا. ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش سازه دلبستگی مکانی در میان شهروندان شهر تبریز (پژوهشی در حوزه جامعه شناسی شهری). مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری). 1394 [cited 2022August11];5(16):31-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=260212IEEE : کپی

عباس زاده، م.، بنی فاطمه، ح.، علی زاده اقدم، م.، علوی، ل.، 1394. ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش سازه دلبستگی مکانی در میان شهروندان شهر تبریز (پژوهشی در حوزه جامعه شناسی شهری). مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری), [online] 5(16), pp.31-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=260212. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 171 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی