نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  9 , شماره  1 ; از صفحه 55 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

برهم کنش تراکم ذرت و ميزان کود نيتروژن در مديريت علف هاي هرز تحت سيستم بستر بذر زود هنگام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 
به منظور ارزيابي سيستم کشت بستر بذر زودهنگام تحت تاثير ميزان کود نيتروژن وتراکم ذرت در مديريت علف هاي هرز، آزمايشي در سال 1389 در مزرعه تحقيقاتي پرديس کشاورزي دانشگاه تهران به صورت اسپليت فاکتوريل بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. کرت هاي اصلي شامل نحوه تهيه بستر بذر در دو سطح (بستر بذر زودهنگام و بستر بذر معمول) و کرت هاي فرعي شامل کود نيتروژن در چهار سطح (0، 270، 325 و380 کيلوگرم در هکتار) و تراکم ذرت در 3 سطح (80، 70 و90 هزار بوته در هکتار) بود. بر اساس نتايج اين آزمايش، بيشترين زيست توده علف هرز در ترکيب تيماري تراکم 70 بوته در متر مربع و سطح کودي 325 کيلوگرم در هکتار و در سيستم بذر معمولي ثبت شد. بستر بذر زودهنگام در همين سطوح توانست زيست توده علف هرز را به ميزان 90.6 درصد کاهش دهد و اين نشان از کارا بودن اين سيستم در مديريت علف هاي هرز مي باشد. تاثير تيمارهاي آزمايش بر زيست توده ذرت، سطح برگ، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، زيست توده علف هرز و همبستگي بين صفات داراي اثرات معني داري بود. بستر بذر زودهنگام نسبت به بستر بذر معمولي باعث افزايش صفات مربوط به عملکرد ذرت شد، به طوري که در تيمار 380 کيلوگرم کود و 90 هزار بوته در هکتار در سيستم کشت بستر بذر زودهنگام، زيست توده ذرت داراي بيشترين مقدار بود. بيشترين عملکرد دانه در بستر بذر زودهنگام از تيمار کودي 380 کيلوگرم در هکتار به دست آمد که نسبت به تيمار مشابه در سيستم بستر بذر معمولي، به ميزان 121 درصد عملکرد دانه را افزايش داد. با توجه به نتايج به دست آمده مي توان سيستم بستر بذر زودهنگام را به عنوان يک ابزار مفيد، براي مديريت بهتر علف هاي هرز ذرت، در تلفيق با ساير روش ها به کار گرفت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرهنگ فر، م.، و رحیمیان مشهدی، ح.، و بی همتا، م.، و انتصاری، م. (1392). برهم کنش تراکم ذرت و میزان کود نیتروژن در مدیریت علف های هرز تحت سیستم بستر بذر زود هنگام. دانش علف های هرز, 9(1), 55-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=260117Vancouver : کپی

فرهنگ فر محمد، رحیمیان مشهدی حمید، بی همتا محمدرضا، انتصاری محمد. برهم کنش تراکم ذرت و میزان کود نیتروژن در مدیریت علف های هرز تحت سیستم بستر بذر زود هنگام. دانش علف های هرز. 1392 [cited 2022May22];9(1):55-64. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=260117IEEE : کپی

فرهنگ فر، م.، رحیمیان مشهدی، ح.، بی همتا، م.، انتصاری، م.، 1392. برهم کنش تراکم ذرت و میزان کود نیتروژن در مدیریت علف های هرز تحت سیستم بستر بذر زود هنگام. دانش علف های هرز, [online] 9(1), pp.55-64. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=260117. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 83 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی