برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  44 , شماره  2 ; از صفحه 271 تا صفحه 282 .
 
عنوان مقاله: 

نقش کسب و کارهاي کوچک در تامين نيازهاي اساسي زنان سرپرست خانوار روستايي در استان همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 
چکیده: 

از ديدگاه صاحب نظران توسعه روستايي، ساماندهي کسب و کارهاي کوچک (SEs) راهبردي براي توانمندسازي روستاييان به ويژه زنان فقير و سرپرست خانوار است. در ايران نيز با همين هدف تاکنون صدها کسب و کار کوچک به دست زنان سرپرست خانوار راه اندازي شده است. تحقيق حاضر با هدف بررسي آثار SEs بر توانمندي اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستايي در استان همدان اجرا شده است. اين تحقيق از نوع کاربردي و روش آن توصيفي است. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي محقق ساخته بوده است که ضريب پايايي آن 85% برآورد شده است جامعه آماري تحقيق 712 زن سرپرست خانوار روستايي در سال 1390 است که 109 نفر از آن ها براي نمونه از طريق نمونه گيري طبقه اي با انتساب متناسب انتخاب شدند. تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده در دو بخش توصيفي و استنباطي و از طريق نرم افزار SPSS انجام پذيرفت. براي ارزيابي نيازهاي اصلي خانوار از روش بررسي و تحليل حداقل نياز اساسي خانوار (MBN) استفاده شده است. در تامين نيازهاي اساسي خانوار، سه متغير درآمد کسب و کار، تعداد افراد تحت تکفل و خط فقر جامعه روستايي تاثير گذارند. در اين تحقيق، درصد افرادي که مي توانند نيازهاي اساسي خانوار را با توجه به سناريوهاي مختلف خط فقر در جامعه روستايي مرتفع کنند مطالعه شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد با افزايش خط فقر توانايي زنان سرپرست خانوار در تامين نياز هاي اساسي با شيب تندي کاهش مي يابد. در پايان نيز با توجه به نتايج تحقيق توصيه هايي بيان شده است. شناسايي و معرفي کسب و کارهاي پردرآمد، آموزش زنان سرپرست خانوار در مديريت درآمدها و هزينه ها، کنترل نرخ تورم و پايين آوردن خط فقر در جامعه روستايي و در نهايت جبران منابع مالي زنان سرپرست خانوار تا حد خط فقر از جمله پيشنهادهاي اين تحقيق است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 188
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی