4 SID.ir | تاثير تمرين استقامتي شنا در دوران بارداري بر ساختار بافتي و شاخص آپوپتوزي کبد موش هاي صحرايي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير تمرين استقامتي شنا در دوران بارداري بر ساختار بافتي و شاخص آپوپتوزي کبد موش هاي صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر
 
چکیده: 

زمينه: پژوهش ها نشان داده اند که فعاليت هاي ورزشي موجب القاي آپوپتوز در بافت هاي مختلف بدن مي شوند. تنظيم نابهنجار آپوپتوز باعث پيشروي فرايندهاي پاتولوژيکي در جفت زنان باردار شده و بر رشد جنين تاثير مي گذارد. هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير تمرين استقامتي شنا در طي دوران بارداري بر القاي آپوپتوز بافت کبد موش هاي صحرايي باردار بود.
مواد و روش ها: در اين پژوهش 16 موش صحرايي باردار با ميانگين وزني 200
±20 گرم به دو گروه (گروه کنترل و گروه تمرين) تقسيم شدند. موش هاي صحرايي باردار گروه تمرين از روز اول بارداري تا روز زايمان در استخر ويژه اي وادار به شنا شدند. مدت زمان تمرين در روز اول بارداري 10 دقيقه بود که اين مدت با افزايش روزانه پنج دقيقه، در هفته دوم به 60 دقيقه رسيد. زمان 60 دقيقه تا پايان هفته سوم ادامه داشت. نمونه برداري از بافت کبد موش هاي صحرايي روز دوم پس از زايمان انجام و شاخص آپوپتوزي کبد با استفاده از تست TUNEL تعيين شد. براي تجزيه و تحليل يافته هاي اين پژوهش از آزمون Independent sample t-test در سطح خطاي (a£0.05) استفاده شد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که تمرين استقامتي شنا باعث تغيير معناداري در شاخص آپوپتوزي کبد نشد (
p<0.424). ميانگين شاخص آپوپتوزي کبد گروه کنترل برابر با 7.40 درصد و گروه تمرين شنا 8.60 درصد بود. اما دوره 3 هفته اي تمرين شنا باعث افزايش کمتري در وزن پس از بارداري موش هاي صحرايي در مقايسه با گروه کنترل شد (p<0.001). به علاوه کاهش معناداري در وزن کبد موش هاي صحرايي گروه تمرين شنا در مقايسه با گروه کنترل مشاهده نشد (p=1.00).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد تمرين استقامتي شنا در طي دوران بارداري تاثير نگران کننده اي بر القاي آپوپتوز کبدي ندارد و مي تواند در اين دوران به عنوان يک روش تمريني ايمن در بهبود کيفيت سلامتي مادر و نوزاد مورد توجه قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 151
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی