نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر و آبان 1394 , دوره  18 , شماره  4 ; از صفحه 810 تا صفحه 826 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي پايايي و روايي پرسشنامه ارزيابي مقدماتي استرس گرمايي در محيط کار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه: تنش گرمايي يکي از مهم ترين پيامدهاي مواجهه با گرما در دنياست. شاخص هاي موجود ارزيابي تنش گرمايي به دليل داشتن محدوديت هاي ذاتي و کاربردي براي غربالگري تنش گرمايي در کشورهاي در حال توسعه مناسب نيستند. هدف اين مطالعه ساخت، بررسي پايايي و روايي يک روش پرسشنامه اي تحت عنوان شاخص نمره استرين گرمايي يا HSSI ( (Heat Strain Score Indexبراي ارزيابي مقدماتي استرس گرمايي بود.مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي در سال هاي 89-1388 در 7 مرحله (1) توليد پيش نويس (2) ارزيابي روايي محتوايي در سطح متخصصين بهداشت حرفه اي و ارائه دهندگان خدمات بهداشت حرفه اي (3) تحليل پايايي بر روي 98 نفر (4) تحليل روايي سازه بر روي 150 نفر (5) تحليل مدل اندازه گيري (6) تحليل روايي ملاک بر روي 122 نفر از کارکنان شرکت ملي صنايع پتروشيمي (عسلويه) و شرکت ذوب آهن اصفهان و (7) تعيين سطح ريسک گرمايي با کاربرد منحني هاي ROC انجام شد. داده ها با نرم افزار SPSS ويرايش 19 و AMOS ويرايش 16 تحليل شدند.يافته ها: در مرحله توليد پيش نويس پرسشنامه 40 پرسش و گزينه هاي مربوطه شناسايي شد، ارزيابي محتوايي در سطح متخصصين،27 آيتم اصلاح، 3 آيتم حذف و 3 آيتم اضافه گرديد. در ارزيابي در سطح کارشناسي 19 آيتم اصلاح گرديد. در تحليل پايايي، ضريب آلفاي کرونباخ برابر 0.91 به دست آمد. تحليل عاملي به روش تحليل مولفه هاي موثر با چرخش ابليمين 4 فاکتور را استخراج کرد و مجموعا 71.6 درصد از واريانس تبيين شد. در تحليل عاملي تاييدي، مقادير شاخص هاي برازش (RMSEA=0.036، GFI=0.911) منجر به تائيد مدل اندازه گيري گرديد. ضريب همبستگي بين مقياس HSSI با دماي بدن 0.73 به دست آمد. نقطه برش 13.5 با حساسيت 91 درصد و ويژگي 50 درصد براي جداسازي افراد فاقد استرين گرمايي (سبز) از افراد احتمالا داراي استرين گرمايي (زرد) و نقطه برش 18 با حساسيت 86 درصد و ويژگي 73 درصد براي جداسازي بين طبقه زرد و افراد داراي استرين گرمايي (قرمز) در مقياس HSSI تعيين شد.نتيجه گيري: نتايج نشان داد که 18 متغير قابل اندازه گيري از طريق مشاهده و پرسش در مقياس HSSI با متغيرهاي شاخص WBGT و ساير پرسشنامه ها، نقاط مشترک بالايي دارد و از پايايي و روايي بالايي برخوردار است و نقاط برش تعيين شده، از حساسيت و ويژگي مناسب برخوردار هستند لذا مي توان نتيجه گرفت که روش HSSI براي غربالگري و تعيين سطح ريسک تنش گرمايي مناسب است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دهقان، ح.، و مرتضوی، س.، و جعفری، م.، و مراثی، م. (1394). بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ارزیابی مقدماتی استرس گرمایی در محیط کار. طب جنوب, 18(4), 810-826. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=259419Vancouver : کپی

دهقان حبیب اله، مرتضوی سیدباقر، جعفری محمدجواد، مراثی محمدرضا. بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ارزیابی مقدماتی استرس گرمایی در محیط کار. طب جنوب. 1394 [cited 2022August20];18(4):810-826. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=259419IEEE : کپی

دهقان، ح.، مرتضوی، س.، جعفری، م.، مراثی، م.، 1394. بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ارزیابی مقدماتی استرس گرمایی در محیط کار. طب جنوب, [online] 18(4), pp.810-826. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=259419. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 161 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی