نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر و آبان 1394 , دوره  18 , شماره  4 ; از صفحه 786 تا صفحه 799 .
 
عنوان مقاله: 

فراتحليل رابطه شاخصه هاي رواني- اجتماعي با سلامت رواني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تحقیقات آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 
چکیده: 
زمينه: گسترش پژوهش هاي انجام گرفته در حوزه عوامل موثر بر سلامت رواني از جمله عوامل اجتماعي زمينه را براي ترکيب اين پژوهش ها فراهم مي کند. بنابراين اين پژوهش با هدف محاسبه اندازه اثر ترکيبي پژوهش هاي انجام شده در حوزه شاخصه هاي اجتماعي با سلامت رواني انجام گرفته است.مواد و روش ها: روش مورد استفاده در اين پژوهش فراتحليل مي باشد. جهت نيل به اين هدف در پژوهش حاضر از يافته هاي کمي 46 پژوهش استفاده شد که از اين مطالعات 77 اندازه اثر محاسبه گرديد. مطالعاتي که در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند از بانک هاي اطلاعاتي سايت خصوصي بانک مجلات ايران، پايگاه مجلات تخصصي نور، پايگاه جهاد دانشگاهي کشور و مجموعه مقالات منتشر شده در همايش هاي سلامت رواني دانشجويان جمع آوري شدند و بعد از بررسي ملاک هاي ورود و خروج مطالعات، اندازه اثرهاي همبستگي پژوهش هاي منتخب با نرم افزار CMA2 مورد تحليل قرار گرفت. همچنين در اين پژوهش دو مدل تصادفي و ثابت محاسبه شدند که با توجه به نتايج تحليل ناهمگني از طريق شاخص هاي Q و مجذور I، مدل تصادفي انتخاب شد.يافته ها: نتايج نشان دادند که اندازه اثر ترکيبي پژوهش هاي مورد بررسي پس از حذف 10 اندازه اثر 0.139 به دست آمد. مقدار اندازه اثر ترکيبي پژوهش ها بر اساس شاخص کوهن کم محاسبه شد. همچنين، نتايج مربوط به تحليل ناهمگني حاکي از وجود متغيرهاي تعديل کننده در پژوهش ها بود. شواهد اين فراتحليل در ارتباط با مباني نظري و تجربي قبلي نشانگر روابط بين دو متغير سلامت رواني و شاخص هاي اجتماعي است.نتيجه گيري: باتوجه به نتايج فراتحليل مي توان گفت براي موفقيت در برنامه هاي بهداشت و روان توجه به مسائل فرهنگي و اجتماعي ضروري خواهد بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فیضی، ا.، و مصرآبادی، ج.، و محمدیان، ک.، و آق آتابای، آ. (1394). فراتحلیل رابطه شاخصه های روانی- اجتماعی با سلامت روانی. طب جنوب, 18(4), 786-799. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=259410Vancouver : کپی

فیضی ایوب، مصرآبادی جواد، محمدیان کویستان، آق آتابای آمنه. فراتحلیل رابطه شاخصه های روانی- اجتماعی با سلامت روانی. طب جنوب. 1394 [cited 2022August12];18(4):786-799. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=259410IEEE : کپی

فیضی، ا.، مصرآبادی، ج.، محمدیان، ک.، آق آتابای، آ.، 1394. فراتحلیل رابطه شاخصه های روانی- اجتماعی با سلامت روانی. طب جنوب, [online] 18(4), pp.786-799. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=259410. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 221 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی