برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  9 , شماره  3 ; از صفحه 195 تا صفحه 201 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي امکان توليد فيلم ضدميکروبي بر پايه کازئينات سديم و اسانس آويشن شيرازي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

در اين تحقيق اثر ضدميکروبي اسانس آويشن شيرازي در فيلم کازئينات سديم بر چهار گونه باکتري بيماري زا شامل استافيلوکوکوس اورئوس، باسيلوس سرئوس، اشرشيا کلي و سالمونلا انتريتيديس مورد بررسي قرار گرفت. براي بررسي اثر ضدميکروبي اسانس آويشن شيرازي در فيلم کازئينات سديم، از روش ديسک ديفيوژن استفاده شد. از فيلم هاي توليد شده با غلظت هاي 1، 2، 3 و 4 درصد از اسانس آويشن شيرازي، ديسک هايي به قطر 9 ميليمتر تهيه و در شرايط استريل روي محيط BHI آگار از قبل کشت داده شده، قرار گرفتند. قطر هاله هاي تشکيل شده به عنوان شاخص ميزان فعاليت ضدميکروبي فيلم ها در نظر گرفته شد. محاسبات آماري با استفاده از نرم افزار SigmaSTAT انجام و مقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون LSD صورت پذيرفت. نتايج نشان داد که ديسک هاي حاوي اسانس روغني آويشن شيرازي در هر چهار غلظت باعث مهار رشد باکتري هاي اشرشيا کلي، سالمونلا انتريتيديس و باسيلوس سرئوس گرديدند. از آنجا که بين غلظت هاي 3 درصد و 4 درصد براي هر سه باکتري مذکور اختلاف معني داري (p>0.05) وجود نداشت، مناسب ترين و به صرفه ترين غلظت که بيشترين اثر بازدارندگي دارد غلظت 3 درصد مي باشد. تنها فيلم حاوي يک درصد اسانس آويشن شيرازي روي استافيلوکوکوس اورئوس هيچ هاله اي تشکيل نداد يا به عبارتي هيچگونه اثر بازدارندگي در اين غلظت نداشت. اما غلظت هاي 2، 3 و 4 درصد با اختلاف معني دار (p<0.05) هاله تشکيل دادند. نتايج حاصل نشان مي دهد که اسانس آويشن شيرازي مي تواند به عنوان يک نگهدارنده طبيعي در ترکيب فيلم خوراکي جهت بسته بندي مواد غذايي مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 184
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی