برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير انواع مالچ بر حفظ رطوبت خاک نهال هاي سياه تاغ (Haloxylon aphyllum) در استان سمنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مرتعداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 
چکیده: 

اين پژوهش به منظور بررسي اثر انواع مالچ بر حفظ رطوبت خاك نهال هاي تاغ در استان سمنان در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با 2 تيمار اصلي مالچ طبيعي و مصنوعي و دو تيمار فرعي پلاستيك سفيد و سياه و شن درشت و نرم هر يک با 3 تكرار در مناطق مختلف انجام شد. نهال هاي تاغي آماده به اين منظور از گلدان جدا شده و به فاصله 3 متر از هم کاشته و انواع مالچ در حوزه تشتک ها به ضخامت 5 سانتي متر قرار گرفت. تيمار بدون مالچ نيز به عنوان تيمار شاهد در نظر گرفته شد. عمليات آبياري در اين راستا به اين صورت انجام شد که فقط تيمار شاهد در ماه يک بار آبياري شد و بقيه تيمارها در طول دوره آزمايش آبياري نشدند. در هر تيمار به طور تصادفي سنسورهاي TDR نصب و فاکتورهاي رطوبت خاک، ارتفاع گياه و ضريب k هر 10 روز يک بار اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که اثر تيمار مالچ در فاکتور رطوبت خاک با يکديگر تفاوت دارند (p>0.05). تيمار پلاستيک سياه بيشترين رطوبت خاک و تيمار ماسه نرم و درشت کمترين رطوبت خاک را دارا بوده، در حالي که تيمار شاهد با تيمار ماسه نرم و درشت تفاوت معني داري داشته (p<0.05)، ولي با مالچ مصنوعي تفاوت معني داري نداشت (p>0.05). بيشترين ضريب k مربوط به تيمار پلاستيک سياه و کمترين آن مربوط به تيمار ماسه نرم بود. به طور کلي تيمار پلاستيک سياه (مالچ مصنوعي) تفاوت معني داري با تيمارهاي طبيعي ماسه درشت و نرم نشان داد (p<0.05) و تيمارهاي مالچ از نظر ضريب k تفاوت معني داري با شاهد نداشتند (p>0.05). اختلاف معني داري بين ارتفاع گياه در کليه تيمارها وجود نداشت (p>0.05). در نهايت، تفاوت معني داري از نظر رطوبت خاک در سطح يک درصد و فاکتور ضريب k در سطح 5 درصد بين اين دو گروه به دست آمد. فاکتور ارتفاع در دو گروه مالچ طبيعي و مصنوعي تفاوتي با يکديگر نداشتند. يافته هاي اين پژوهش نشان داد که مالچ طبيعي در تمام متغيرهاي مورد بررسي از ميانگين کمتري نسبت به مالچ مصنوعي برخوردار بوده و در نتيجه مالچ مصنوعي نسبت به مالچ طبيعي رطوبت خاک را به نحو مطلوب تري حفظ خواهد کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 134
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی