برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  66 , شماره  1 ; از صفحه 111 تا صفحه 120 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين خوش خوراكي و كيفيت علوفه برخي گياهان مرتعي (مطالعه موردي: مراتع كرسنك استان چهارمحال و بختياري)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهرکرد
 
چکیده: 

خوش خوراكي عبارت است از مجموعه عوامل فيزيكي و شيميايي گياه كه دام را به خوردن يا نخوردن يك گياه ترغيب مي كند. اين تحقيق تلاشي است در ارائه شاخصي به عنوان معرف خوش خوراكي گياهان مرتعي. بدين منظور، رابطه بين خوش خوراكي و كيفيت علوفه گياهان مرتعي در مراتع كرسنك استان چهارمحال و بختياري بررسي شد. نخست تركيب گياهي هر يك از گياهان بر مبناي پوشش تاجي و توليد به روش نمونه برداري تصادفي سيستماتيك (در هر تيپ گياهي 2 ترانسكت 200 متري و در طول هر ترانسكت 15 پلات) و رژيم غذايي دام ها (گوسفند و بز) به روش زمان سنجي تعيين شد. سپس، شاخص انتخاب هر يك از گونه هاي گياهي توسط گوسفند و بز تعيين شد. در مرحله بعد، كيفيت علوفه گونه هاي غالب رژيم غذايي دام ها با اندازه گيري درصد CP، درصد ADF، ميزان DMD و ME تعيين شد. در پايان، رابطه همبستگي بين شاخص هاي كيفيت علوفه (متغيرهاي مستقل) و شاخص انتخاب هر يك از گونه هاي گياهي توسط گوسفند و بز (متغير وابسته)، با استفاده از نرم افزار SPSS (Ver.15)، تعيين و تجزيه و تحليل شد. بر اساس نتايج اين پژوهش، از بين شاخص هاي كيفيت علوفه، فيبر جدا شده در اسيد ((ADF، هضم پذيري ماده خشك (DMD)، و انرژي متابوليسمي با شاخص انتخاب هر يك از گونه هاي گياهي توسط گوسفند (بر حسب هم درصد تاج پوشش و هم توليد) رابطه معني داري (P ³0.05) نشان دادند. اما بين شاخص هاي كيفيت علوفه گياهان با شاخص انتخاب هر يك از گونه هاي گياهي توسط بز (بر حسب درصد تاج پوشش و توليد) رابطه معني داري (P³0.05) يافت نشد. با توجه به نتايج به دست آمده، كيفيت علوفه را مي توان، با توجه به نوع دام، شاخصي از خصوصيات شيميايي گياهان مرتعي، در تعيين خوش خوراكي آن ها، برشمرد. بنابراين، با توجه به ضرورت تعيين كيفيت گياهان مرتعي ـ برآورد ظرفيت چرا و خوش خوراكي گونه هاي مرتعي ـ ضروري است براي تعيين كيفيت گونه هاي مرتعي كوششي انجام پذيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 260
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی