برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  16 , شماره  4 ; از صفحه 83 تا صفحه 97 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تغييرات رها شدن سايتوکين هاي تومور نکروز تومور آلفا و اينترلوکين 6 در هسته شکمي پشتي- جانبي تالاموس به دنبال درد ناشي از آسيب عصبي مرکزي ناشي از ضايعه الکتريکي مسير نخاعي- تالاموسي جانبي در موش صحرايي نر به روش ميکرودياليز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، تهران، کدپستی: 1983963113، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی، گروه فارماکولوژی و مرکز تحقیقات نوروبیولوژی
 
چکیده: 
هدف: با توجه به اهميت نقش التهاب و سايتوکين هاي پيش التهابي محل ضايعه بافت عصبي در ايجاد و تداوم درد ناشي از آسيب عصبي و وجود گزارش هاي اندک در خصوص تغييرات غلظتي اين عوامل در مناطق دورتر از محل آسيب، در اين تحقيق تغييرات رها شدن سايتوکين هاي فاکتور نکروز تومور آلفا و اينترلوکين 6 در هسته شکمي پشتي- جانبي تالاموس به دنبال درد ناشي از آسيب عصبي حاصل از ضايعه نخاعي در موش صحرايي بررسي شد.مواد و روش ها: موش هاي صحرايي نر از نژاد Sprague-Dawley و با محدوده وزني 230-200 گرم انتخاب و پس از بيهوشي و لامينکتومي در قطعه نخاعي t9-t10، تحت ضايعه مسير نخاعي- تالاموسي قرار گرفتند. آلودينياي مکانيکي و حرکت حيوان 3، 7، 14، 21 و 28 روز پس از ضايعه به ترتيب با استفاده از تارهاي وون فري و آزمون ميدان باز در هر دو گروه ضايعه ديده و کنترل شم ارزيابي شد. غلظت اينترلوکين 6 و فاکتور نکروز تومور آلفا نمونه هاي دياليزي هسته شکمي پشتي- جانبي تالاموس طي چهار هفته بعد از آسيب نخاعي با روش الايزا تعيين مقدار شد.نتايج: آسيب مسير جانبي نخاعي- تالاموسي موجب کاهش آستانه درد مکانيکي در هر دو پاي خلفي حيوان شد به نحوي که دو هفته بعداز آسيب، آستانه عقب کشيدن پا در گروه داراي ضايعه تفاوت معني داري نسبت به گروه شم نشان داد (P<0.05). آسيب مسير نخاعي- تالاموسي جانبي تاثيري بر عملکرد حرکتي حيوانات نداشت. در بررسي ميکرودياليز، ميزان فاکتور نکروز تومور آلفا هسته شکمي پشتي- جانبي در روزهاي 3 و 7 بعد از آسيب کاهش معني داري نسبت به گروه شم نشان داد (P<0.05) ولي با افزايش تدريجي به ميزان پايه قبل از آسيب نزديک شد. غلظت اينترلوکين 6 در نمونه هاي دياليزي روز 21 بعد از آسيب افزايش يافت و اختلاف معني داري با گروه شم داشت (P<0.05).نتيجه گيري: به نظر مي رسد تخريب مسير آوران هاي درد در نخاع موش صحرايي، موجب تغييير در توليد عوامل التهابي در مناطق فوق نخاعي دورتر از ضايعه مي شود. اين تغييرات احتمالا موجب افزايش تحريک پذيري نورون هاي پس سيناپسي در مسير تالاموسي- قشري و در نهايت به کاهش آستانه درد و بروز درد ناشي از آسيب عصبي مداوم منتهي مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قنبری، ع.، و عسگری، ع.، و کاکا، غ.، و فلاحت پیشه، ح.، و نادری، آ.، و جرجانی، م. (1392). بررسی تغییرات رها شدن سایتوکین های تومور نکروز تومور آلفا و اینترلوکین 6 در هسته شکمی پشتی- جانبی تالاموس به دنبال درد ناشی از آسیب عصبی مرکزی ناشی از ضایعه الکتریکی مسیر نخاعی- تالاموسی جانبی در موش صحرایی نر به روش میکرودیالیز. پژوهش های آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس), 16(4), 83-97. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=258830Vancouver : کپی

قنبری علی، عسگری علیرضا، کاکا غلامرضا، فلاحت پیشه حمیدرضا، نادری آسیه، جرجانی معصومه. بررسی تغییرات رها شدن سایتوکین های تومور نکروز تومور آلفا و اینترلوکین 6 در هسته شکمی پشتی- جانبی تالاموس به دنبال درد ناشی از آسیب عصبی مرکزی ناشی از ضایعه الکتریکی مسیر نخاعی- تالاموسی جانبی در موش صحرایی نر به روش میکرودیالیز. پژوهش های آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس). 1392 [cited 2022January23];16(4):83-97. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=258830IEEE : کپی

قنبری، ع.، عسگری، ع.، کاکا، غ.، فلاحت پیشه، ح.، نادری، آ.، جرجانی، م.، 1392. بررسی تغییرات رها شدن سایتوکین های تومور نکروز تومور آلفا و اینترلوکین 6 در هسته شکمی پشتی- جانبی تالاموس به دنبال درد ناشی از آسیب عصبی مرکزی ناشی از ضایعه الکتریکی مسیر نخاعی- تالاموسی جانبی در موش صحرایی نر به روش میکرودیالیز. پژوهش های آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس), [online] 16(4), pp.83-97. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=258830. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 184 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی