برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  66 , شماره  4 ; از صفحه 399 تا صفحه 410 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تمايل شهروندان به مشارکت در فعاليت هاي حفاظت و توسعه فضاي سبز شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

هدف اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر تمايل شهروندان به مشارکت در فعاليت هاي حفاظت و توسعه فضاي سبز شهر تهران بود. تحقيق از نوع توصيفي- همبستگي بود و به روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري تحقيق شهروندان تهران بودند. حجم نمونه 626 نفر تعيين شد که، با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تناسبي، از جامعه آماري انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. گروهي از کارشناسان شهرداري تهران و اعضاي هيات علمي ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس روايي اين پرسشنامه را تاييد کردند. ضريب پايايي (آلفاي کرونباخ) براي بخش هاي گوناگون پرسشنامه با انجام دادن آزمون پيشاهنگي بين 0.87 تا 0.91 به دست آمد. داده هاي گردآوري شده از طريق نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شدند. بر اساس يافته هاي تحقيق، تمايل به مشارکت 54.1 درصد شهروندان در سطح بالايي بود. بين تمايل به مشارکت شهروندان نواحي گوناگون اختلاف معناداري وجود داشت و شهروندان نواحي نيمه حاشيه اي از شهروندان نواحي مرکزي و حاشيه اي تمايل بيشتري به مشارکت داشتند. از ميان متغيرهاي بررسي شده تعداد نهال هاي دريافت شده، تعداد دفعات دريافت نهال در سال هاي اخير، ادراک شهروندان از کارکردهاي فضاي سبز، آگاهي از عوامل تخريب کننده فضاي سبز، نگرش به سرمايه گذاري در توسعه فضاي سبز و تحصيلات با تمايل شهروندان به مشارکت درحفاظت و توسعه فضاي سبز رابطه مثبت و معنادار داشتند. تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد چهار متغير نگرش به سرمايه گذاري در توسعه و حفظ فضاي سبز، ادراک شهروندان از کارکردهاي فضاي سبز، تعداد نهال دريافت شده و تحصيلات در تمايل به مشارکت موثر بوده اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 93
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی