فومونيسين B1(Q2)آلودگي مواد غذايي(Q2)ذرت(Q2)گندم(Q2)" />
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  16 , شماره  3 ; از صفحه 53 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

جداسازي و شناسايي گونه هاي فوزاريوم از نمونه هاي ذرت و گندم و ارزيابي توانايي آن ها در توليد فومونيسين B1

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه قارچ شناسی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، کدپستی: 1411713116
 
چکیده: 

هدف: گونه هاي فوزاريوم از جمله عوامل شايع آلودگي قارچي مواد غذايي و قادر به توليد سموم سرطان زا به ويژه فومونيسين هستند. در تحقيق حاضر آلودگي نمونه هاي گندم و ذرت مناطق مختلف ايران به قارچ فوزاريوم و توانايي جدايه هاي فوزاريوم جداسازي شده در توليد فومونيستن B1 به عنوان يک سم سرطان زا و مخاطره آميز بهداشت عمومي بررسي شد.
مواد و روش ها: نمونه هاي ذرت (32 نمونه) و گندم (15 نمونه) جمع آوري شده از 10 استان اصلي کشور به منظور جداسازي گونه هاي فوزاريوم با استفاده از روش شناوري روي محيط کشت جامد مالاشيت سبز کشت شد و جدايه هاي جداسازي شده بر اساس ويژگي هاي ريخت شناختي شناسايي شدند. توانايي توليد ميزان فومونيسين
B1 توليد شده توسط جدايه ها با استفاده از روش هاي کروماتوگرافي لايه نازک و کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا ارزيابي شد.
نتايج: تعداد 55 جدايه فوزاريوم جداسازي شده متعلق به 5 گونه فوزاريوم به ترتيب فراواني شامل فوزاريوم ورتيسيلوئيدس (23 جدايه،
41.9 درصد)، فوزاريوم پروليفراتوم (22 جدايه، 40 درصد)فوزاريوم سابگلوتينانس(5 جدايه، 9.1 درصد)، فوزاريوم نيگامايي (4 جدايه، 7.3 درصد) و فوزاريوم ردولنس (1 جدايه، 1.8 درصد) بودند. 22 جدايه از 55 جدايه (40 درصد) قادر به توليد فومونيسن در غلظت هاي مختلف بودند که محدوده توليد سم آن ها از 230.4 تا 9565 ميکروگرم در ميلي ليتر گزارش شد. بيشترين ميزان توليد فومونيسين B1 متعلق به گونه هايورتيسيلوئيدس و پروليفراتوم بود.
نتيجه گيري: نتايج تحقيق حاضر نشان داد که گونه هاي مختلف فوزاريوم به ويژه فوزاريوم ورتيسيلوئيدس و فوزاريوم پروليفراتوم به عنوان قارچ هاي مهم آلوده کننده ذرت و گندم در مناطق مختلف ايران حضور دارند. اين آلودگي به دليل توانايي توليد فومونيسن
B1 به عنوان يک سم سرطان زا در انسان و حيوانات توسط بخش قابل توجهي از جدايه هاي مورد بررسي مي تواند به عنوان يکي از عوامل مهم تهديد کننده سلامتي و بهداشت عمومي مطرح باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی