برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  16 , شماره  3 ; از صفحه 43 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي رشد فوليکول هاي مراحل مختلف تکويني طي کشت تخمدان موش نابالغ در حضور غلظت هاي مختلف عامل رشدي تمايزي 9B

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، تهران، کدپستی: 1411713116، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه علوم تشریح
 
چکیده: 

هدف: عامل رشدي تمايزي 9B عامل رشد پروتئيني مشتق از تخمک است که بيان آن در تکوين فوليکول هاي تخمدان ضروري است. اين عامل به واسطه گيرنده خود که بر سطح سلول هاي گرانولوزا قرار دارد اثر خود را اعمال مي کند. اثر عامل رشدي تمايزي 9B بر رشد فوليکول هاي مراحل مختلف تکويني به ويژه فوليکول هاي بدوي و اوليه نا مشخص است. هدف از اين مطالعه بررسي اثر عامل رشدي تمايزي 9B بر رشد فوليکول هاي مراحل مختلف تکويني طي کشت تخمدان موش نابالغ بود.
مواد و روش ها: از موش هاي ماده نژاد
NMRI با گروه سني 14 روز استفاده شد. حيوانات به طريق جابه جايي مهره هاي گردني کشته شدند. تخمدان هاي به دست آمده از حيوانات تحت شرايط انکوباتور مرطوب CO2 5 درصد و دماي 37 درجه سانتي گراد به مدت 7 روز کشت داده شدند. گروه هاي مورد مطالعه شامل تخمدان هاي چهارده روزه کشت شده در محيط پايه و تخمدان هاي چهارده روزه کشت شده در محيط پايه غني شده با غلظت هاي 10، 20 و 40 نانوگرم بر ميلي ليتر عامل رشدي تمايزي 9B بود. در پايان دوره کشت، از تخمدان هاي کشت شده براي شمارش فوليکول هاي مراحل مختلف تکويني برش هاي بافتي تهيه شد و پس از رنگ آميزي به روش هماتوکسيلين و ائوزين تعداد فوليکول هاي بدوي، اوليه، پره آنترال و آنترال شمارش شد.
نتايج: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که تخمدان هاي کشت شده در محيط هاي حاوي غلظت هاي مختلف عامل رشدي تمايزي
9B نسبت به گروه کشت شده در محيط پايه افزايش معني داري در درصد فوليکول هاي آنترال و کاهش معني داري از نظر درصد فوليکول هاي پره آنترال دارند. با اين حال ميانگين درصد فوليکول هاي بدوي و اوليه در تخمدان هاي کشت شده در محيط پايه و کشت شده در غلظت هاي 10، 20 و 40 نانوگرم بر ميلي ليتر عامل رشدي تمايزي 9B از نظر آماري تفاوت معني داري نشان نداد.
نتيجه گيري: در مجموع تحقيق حاضر نشان داد که عامل رشدي تمايزي
9B منجر به تحريک رشد فوليکول هاي پره آنترال به آنترال مي شود در حالي که بر رشد فوليکول هاي مراحل بدوي و اوليه تاثير مشخصي ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 74
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی