برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثرات سازماندهي تمرين با سطوح مختلف تداخل ضمني در يادگيري سه نوع مهارت واليبال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 

در پژوهش حاضر، يادگيري سه مهارت واليبال با سه شرايط تمريني (مسدود، تصادفي و سريالي) بررسي شد تا تاثيرات آن در سه مرحله اکتساب، يادداري و انتقال مشخص شود. شرکت کنندگان مبتدي 60 دانشجوي پسر (با ميانگين سني = 2.5 سال، انحراف معيار = 1.2) بودند که به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفي در سه گروه تمريني مسدود، تصادفي و سريالي قرار گرفتند. پس از پيش آزمون، آزمودني هاي هر گروه در مرحله اکتساب طي 9 جلسه سه مهارت پنجه، پاس با ساعد و سرويس چکشي را 378 بار (هر جلسه 42 تکرار از هر سه نوع مهارت و هر مهارت 14 تکرار) تمرين کردند. طي سه جلسه در مرحله تمرين 45 آزمون اکتساب به عمل آمد. متعاقب 48 و 72 ساعت بعد از آخرين جلسه تمرين، به ترتيب در 15 آزمون يادداري و انتقال شرکت کردند. تجزيه و تحليل داده ها، مقايسه ميانگين پيش آزمون و آزمون ها در مراحل اکتساب، يادداري و انتقال سه روش تمريني به صورت جداگانه با استفاده از آناليز واريانس (ANOVA) و آزمون تعقيبي (TUKEY) انجام پذيرفت. نتايج اختلاف معني داري را در سطح اطمينان (P<0.001) در مراحل يادداري و انتقال به نفع روش هاي تمريني تصادفي (با تداخل بيشتر) و سريالي (با تداخل متوسط) نسبت به روش مسدود (با تداخل کمتر) در هر سه مهارت نشان داد. بين دو روش تصادفي و سريالي در هيچيک از مراحل اکتساب، يادداري و انتقال، اختلاف معني داري مشاهده نشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 139
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی