برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  10 , شماره  4 ; از صفحه 65 تا صفحه 74 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه فناوري اطلاعات با فساد اداري: نقش وجدان کاري به عنوان يک اصل اخلاقي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی عصر (عج)
 
چکیده: 

زمينه: فساد اداري از جمله پديده هاي مساله آفرين مديريتي است که کنترل آن يکي از چالش هاي سازمان ها محسوب مي شود. اين پژوهش، با هدف بررسي رابطه فناوري اطلاعات با فساد اداري، ضمن تبيين نقش وجدان کاري انجام شده است.
روش: روش انجام پژوهش، همبستگي و جامعه آماري هدف آن کارکنان سازمان هاي دولتي رفسنجان است. نمونه آماري 357 نفري به طور تصادفي انتخاب شد. سپس، پرسشنامه هايي براي سنجش متغيرهاي پژوهش تهيه شد و پس از اطمينان از پايايي و روايي محتوا بين نمونه توزيع گرديد. براي بررسي فرضيه هاي پژوهش، نخست مدل هاي اندازه گيري با استفاده از تحليل عاملي تاييدي برآورد و آزمون شدند و سپس از طريق رگرسيون چندگانه، برازش داده ها به مدل هاي معادله ساختاري انجام شد. براي بررسي نقش تعديل گر متغير وجدان کاري، قدر مطلق نسبت هاي بحراني اختلاف بين ضرايب بتاي رابطه متغير مستقل و وابسته، بر اساس دو سطح وجدان کاري کم و زياد محاسبه و به عنوان آماره آزمون با مقدار بحراني
z در سطح معناداري 99 درصد مقايسه شدند. محاسبات در نرم افزار Amos Graphics انجام شدند.
يافته ها: در سطح اطمينان 99 درصد، فناوري اطلاعات با فساد اداري و به دنبال آن با فساد مالي، فساد رفتارهاي اداري و فساد قانوني رابطه منفي معناداري دارد. همچنين، معلوم شد اگر چه متغير وجدان کاري به عنوان تعديل گر در رابطه فناوري اطلاعات و فساد اداري نقش معناداري ندارد، در اين سطح اطمينان به طور مستقل با فساد اداري رابطه اي منفي دارد
.
نتيجه گيري: فناوري اطلاعات مي تواند فساد اداري را کاهش دهد، ولي نقش آن در کاهش فساد اداري در بخش دولتي نمي تواند نوشداروي مهار آن تصور شود. همچنين، به سبب اهميت وجدان کاري در کاهش فساد اداري، مي توان همچنان مهم ترين عوامل نقش آفرين را در کاهش فساد اداري، عوامل فرهنگي و اجتماعي دانست
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

هادوی نژاد، م.، و جاوید، ز. (1394). رابطه فناوری اطلاعات با فساد اداری: نقش وجدان کاری به عنوان یک اصل اخلاقی. اخلاق در علوم و فناوری, 10(4), 65-74. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=258548Vancouver : کپی

هادوی نژاد مصطفی، جاوید زهرا. رابطه فناوری اطلاعات با فساد اداری: نقش وجدان کاری به عنوان یک اصل اخلاقی. اخلاق در علوم و فناوری. 1394 [cited 2021October23];10(4):65-74. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=258548IEEE : کپی

هادوی نژاد، م.، جاوید، ز.، 1394. رابطه فناوری اطلاعات با فساد اداری: نقش وجدان کاری به عنوان یک اصل اخلاقی. اخلاق در علوم و فناوری, [online] 10(4), pp.65-74. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=258548. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی