نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  10 , شماره  4 ; از صفحه 55 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه هوش اخلاقي با نوع دوستي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه قم
 
چکیده: 
زمينه: توجه به ارزش هاي اخلاقي، از جمله وظايف مهمي است که انتظار مي رود دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي در کنار کسب علم به آن توجه ويژه داشته باشند. پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن بررسي وضعيت هوش اخلاقي دانشجويان، رابطه بين هوش اخلاقي و نوع دوستي آنها را مشخص نمايد.روش: پژوهش، کاربردي و شيوه گردآوري و تحليل اطلاعات آن، توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه پژوهش دانشجويان دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه قم مي باشند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد 196 نفر محاسبه شد. روش نمونه گيري، در دسترس و ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقي و پرسشنامه نوعدوستي مي باشد. داده ها از طريق فنون آماري؛ تحليل واريانس، آزمون t، آزمون کراسکال واليس،U  من ويتني، و ضريب همبستگي پيرسون و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: دانشجويان در ابعاد دلسوزي، وفاي به عهد، اهميت دادن به ديگران و توانايي در بخشش اشتباهات ديگران وضعيت خيلي خوب داشته اند. بين بيشتر مولفه هاي هوش اخلاقي با نوعدوستي دانشجويان رابطه معنادار وجود دارد. بين هوش اخلاقي دانشجويان در رده هاي مختلف سني، رتبه کنکور و ميزان تحصيلات والدين آنها تفاوت معنادار وجود ندارد. بين نوع دوستي دانشجويان در رده هاي مختلف سني، و تحصيلات والدين آنها، تفاوت معنادار وجود ندارد، اما با رتبه کنکور، تفاوت معنادار بوده است.نتيجه گيري: با توجه به اين که هوش اخلاقي اکتسابي است و با نوع دوستي مرتبط است، آموزش هايي که منجر به رشد هوش اخلاقي دانشجويان مي شود، مي تواند موجب افزايش نوع دوستي و در نهايت بالارفتن سطح علمي دانشگاه شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خالقی، ن.، و چناری، م. (1394). رابطه هوش اخلاقی با نوع دوستی. اخلاق در علوم و فناوری, 10(4), 55-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=258547Vancouver : کپی

خالقی نرگس، چناری مهین. رابطه هوش اخلاقی با نوع دوستی. اخلاق در علوم و فناوری. 1394 [cited 2022May29];10(4):55-64. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=258547IEEE : کپی

خالقی، ن.، چناری، م.، 1394. رابطه هوش اخلاقی با نوع دوستی. اخلاق در علوم و فناوری, [online] 10(4), pp.55-64. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=258547. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 304 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی