نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل رابطه بين عدالت سازماني و رضايت شغلي کارکنان سازمان بهزيستي شهر اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 
هدف کلي اين پژوهش، تحليل رابطه عدالت سازماني و رضايت شغلي کارکنان بهزيستي شهر اصفهان بود. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي و جامعه آماري، شامل 689 نفر از کارکنان بهزيستي شهر اصفهان بوده اند که از اين تعداد 86 نفر از طريق نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها شامل پرسشنامه محقق ساخته عدالت سازماني در قالب 24 سوال بسته پاسخ بر حسب طيف پنج درجه اي ليکرت و پرسشنامه استاندارد رضايت شغلي مينه سوتا (msq) در قالب 100 سوال بود. روايي هر دو پرسشنامه به صورت صوري، محتوايي و سازه تاييد شد. پايايي پرسشنامه عدالت سازماني با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ 0.93 و پرسشنامه رضايت شغلي 0.92 به دست آمد. داده هاي به دست آمده به کمک نرم افزار Spss و استفاده از آزمون ضريب همبستگي و رگرسيون تحليل شد. يافته ها حاکي از وجود رابطه معناداري بين کليه مولفه هاي عدالت سازماني و رضايت شغلي بود. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که عدالت رويه اي بهترين پيش بيني کننده رضايت شغلي است. طبق نتايج به دست آمده،F مشاهده شده در سطح p<0.05 تفاوت مثبت و معناداري را بين ميانگين عدالت سازماني و رضايت شغلي اعضا بر اساس سن، سابقه خدمت و وضعيت استخدامي نشان نمي دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بابازاده، ط.، و جمشیدیان، ع.، و رحیمی، ح.، و مرادی، م. (1393). تحلیل رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی شهر اصفهان. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), 25(1 (پیاپی 53)), 71-84. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=258079Vancouver : کپی

بابازاده طاهره، جمشیدیان عبدالرسول، رحیمی حمید، مرادی محمدرضا. تحلیل رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی شهر اصفهان. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان). 1393 [cited 2022August13];25(1 (پیاپی 53)):71-84. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=258079IEEE : کپی

بابازاده، ط.، جمشیدیان، ع.، رحیمی، ح.، مرادی، م.، 1393. تحلیل رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی شهر اصفهان. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), [online] 25(1 (پیاپی 53)), pp.71-84. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=258079. 

 
بازدید یکساله 152 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی