نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شناسايي مولفه هاي برنامه درسي مبتني بر وب بر اساس ديدگاه دبيران و کارشناسان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، تنکابن، ایران
 
چکیده: 
هدف از اين پژوهش، ارايه الگويي براي تدوين برنامه درسي مبتني بر وب است. اين تحقيق، به صورت توصيفي ـ تحليلي بوده و با عنايت به پرسش هاي تحقيق از نوع کاربردي است. جامعه آماري، شامل 524 نفر از دبيران هنرستان هاي فني ـ حرفه اي و 58 نفر از کارشناسان علوم تربيتي شهرستان لاهيجان در سال 1393 بود که از اين تعداد 308 نفر از دبيران و 58 نفر از کارشناسان به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها، پرسش نامه محقق ساخته متشکل از 72 سوال برنامه درسي مبتني بر وب است. براي بررسي روايي سازه پرسش نامه، از برآورد کفايت نمونه برداري (KMO) و آزمون کرويت بارتلت که حکايت از وجود شرايط مناسب اجراي تحليل عاملي دارند، استفاده شد. پايايي پرسش نامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ 0.94 برآورد شد. براي تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي شامل آزمون تحليل عاملي استفاده شد. تحليل عاملي بر پايه روش تحليل مولفه هاي اصلي، انجام گرفت و نتايج نشان داد، برنامه درسي مبتني بر وب، شش مولفه اساسي دارد و قابل مدل سازي است. اين تعداد مولفه ها روي هم 51.280 درصد کل واريانس متغيرها را تبيين مي کنند. در مرحله نهايي با استفاده از چرخش Olbimin ماتريس عاملي ساختار ساده عامل ها به دست آمد. عامل ها تحت عناوين اهداف و نيازها، محتوا و منابع، شيوه هاي ياددهي ـ يادگيري، اجرا و ارزشيابي نام گذاري شدند. در نهايت با توجه به اين شش عامل موثر بر برنامه درسي مبتني بر وب، مدل مفهومي آن طراحي شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کاظم پور، ا.، و گلشاهی، م.، و شاه بهرامی، ن. (1394). شناسایی مولفه های برنامه درسی مبتنی بر وب بر اساس دیدگاه دبیران و کارشناسان. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی, 5(3 (پیاپی 19)), 61-81. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=258016Vancouver : کپی

کاظم پور اسماعیل، گلشاهی مریم، شاه بهرامی نوشین. شناسایی مولفه های برنامه درسی مبتنی بر وب بر اساس دیدگاه دبیران و کارشناسان. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. 1394 [cited 2022August16];5(3 (پیاپی 19)):61-81. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=258016IEEE : کپی

کاظم پور، ا.، گلشاهی، م.، شاه بهرامی، ن.، 1394. شناسایی مولفه های برنامه درسی مبتنی بر وب بر اساس دیدگاه دبیران و کارشناسان. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی, [online] 5(3 (پیاپی 19)), pp.61-81. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=258016. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 331 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی