برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي نگرش زنان به مشارکت ورزشي و عوامل اجتماعي - رواني موثر بر آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم اجتماعی، دانشگاه یاسوج
 
چکیده: 

توجه به سلامتي زنان به علت اين که آنان نيمي از جمعيت هستند، سهم بزرگي از نيروي کار را تشکيل مي دهند و رسالت مهم فرزندآوري را بر عهده دارند، از اهميت زيادي برخوردار است. ورزش، يک سازو کار اساسي است که مي تواند به اين نياز پاسخ دهد، اما به عنوان يک قاعده جهاني، مشارکت زنان در فعاليت هاي ورزشي محدود است. در ايران نيز نرخ مشارکت ورزشي زنان رضايت بخش نيست. با اين تفاصيل، پژوهش حاضر به بررسي نگرش زنان به مشارکت ورزشي و عوامل اجتماعي - رواني موثر بر آن پرداخته است. روش به کار رفته در اين پژوهش، پيمايش است. جامعه آماري، زنان 30-15 ساله شهر جهرم هستند که 336 نفر به عنوان نمونه تعيين، و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار تحقيق، پرسشنامه است که براي تعيين اعتبار آن از روش اعتبار سازه به کمک تکنيک تحليل عاملي، و براي تعيين پايايي، از شيوه هماهنگ دروني به روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است. نتايج توصيفي پژوهش، بيانگر آن هستند که ميانگين نمره نگرش زنان به مشارکت ورزشي در سطح پاييني است. نتايج تحليلي پژوهش، نشان مي دهند در بين سازه هاي تحقيق، تنها اعتماد اجتماعي بر نگرش زنان به مشارکت ورزشي تاثير دارد و در بين متغيرهاي جمعيتي، تنها رابطه سن، تاهل و تحصيلات، با نگرش زنان به مشارکت ورزشي معنادار است. تبيين متغير وابسته بر حسب مجموع متغيرهاي مستقل، بيانگر آن است که دو متغير سن و اعتماد اجتماعي، به ترتيب قويترين پيش بيني کننده ها هستند و 0.090 از تغييرات متغير وابسته را تبيين مي کنند. يافته هاي تحقيق با نتايج مشابه مقايسه گرديده، و در نهايت، پيشنهادهايي براي توسعه و گسترش مشارکت ورزشي زنان ارائه شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

احمدی، س.، و کارگر، س. (1392). بررسی نگرش زنان به مشارکت ورزشی و عوامل اجتماعی - روانی موثر بر آن. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), 24(4 (پیاپی 52)), 189-210. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=258006Vancouver : کپی

احمدی سیروس، کارگر سعید. بررسی نگرش زنان به مشارکت ورزشی و عوامل اجتماعی - روانی موثر بر آن. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان). 1392 [cited 2021September17];24(4 (پیاپی 52)):189-210. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=258006IEEE : کپی

احمدی، س.، کارگر، س.، 1392. بررسی نگرش زنان به مشارکت ورزشی و عوامل اجتماعی - روانی موثر بر آن. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), [online] 24(4 (پیاپی 52)), pp.189-210. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=258006. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 790 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی