برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  36 , شماره  1 ; از صفحه 29 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

القاي مقاومت سيستميک عليه بيماري سوختگي حاشيه برگ خيار با استفاده از سيليکات سديم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 
چکیده: 

در اين پژوهش امکان القاي مقاومت به خيار عليه بيماري سوختگي حاشيه برگ ناشي از باکتري Pseudomonas marginalis با کاربرد تيمارهاي 1 و 2 ميلي مولار سيليکات سديم در شرايط گلخانه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که مقاومت گياه خيار عليه بيمارگر با کاربرد سيليکات سديم با غلظت 2 ميلي مولار به طور قابل توجهي افزايش يافت و در نتيجه شدت بيماري در گياهان تيمار شده نسبت به گياهان شاهد 62% کاهش يافت. يکي از مکانيسم هاي مولکولي درگير در القاي مقاومت ناشي از سيليکات سديم، تحريک توليد پروتئين هاي مرتبط با بيماري زايي در گياه است که به عنوان نشانگرهاي مقاومت اکتسابي سيستميک پذيرفته شده است. لذا در اين پژوهش فعاليت آنزيم هاي کيتيناز وb 1 و 4 گلوکاناز در گياهان خيار تيمار شده با 1 و 2 ميلي مولار سيليکات سديم، در زمان هاي 0، 24، 48 و 96 ساعت پس از مايه زني گياه توسطP. marginalis ، به عنوان نشانگرهاي القاي مقاومت مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که فعاليت اين دو آنزيم در گياهان آلوده تيمار شده با سيليکات سديم 2 ميلي مولار به طور معني داري بالا بود. حداکثر فعاليت اين آنزيم ها در گياهان تيمار شده با سيليکات سديم در زمان 96 ساعت پس از مايه زني باکتري P. marginalis مشاهده شد. در اين زمان فعاليت آنزيم1 -b و 4 گلوکاناز معادل0.025 U/mg protein و آنزيم کيتيناز معادل 0.0085 U/mg protein بود. اين نتايج گوياي اهيت نقش اليسيتورهاي شيميايي در القاي مقاومت سيستميک به خيار عليهP. marginalis است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 104
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی