برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه کيفيت علوفه و خوشخوراکي گونه هاي مهم مرتعي در مراتع زرين دشت استان فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مرتع داری، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

در اين تحقيق کيفيت علوفه و خوشخوراکي گونه هاي گياهي مورد چراي شتر در دو مرحله فنولوژيکي (شروع رشد رويشي و گلدهي) در مراتع جنوب استان فارس مورد بررسي قرار گرفت. خوشخوراکي گونه هاي مرتعي در اين دو مرحله با استفاده از سيستم چراي آزاد و روش زمان سنجي محاسبه گرديد. به منظور مقايسه خوشخوراکي گونه هاي گياهي و هريک از عامل هاي موثر بر کيفيت علوفه DMD،CP  و (ADF در هر مرحله فنولوژيکي از آزمون تجزيه واريانس يکطرفه استفاده شد. مقايسه عامل هاي کيفيت علوفه و خوشخوراکي هر يک از گونه هاي گياهي بين دو مرحله فنولوژيکي با استفاده از آزمون t جفتي انجام شد. به منظور بررسي ارتباط بين عامل هاي کيفيت علوفه و خوشخوراکي از رگرسيون خطي استفاده گرديد. نتايج نشان داد که تغييرات عامل هاي کيفي علوفه تحت تاثير معني دار نوع گونه و مرحله فنولوژيکي بود؛ و رابطه معني داري بين کيفيت و خوشخوراکي گونه هاي گياهي وجود نداشت. بطورکلي نتايج اين مطالعه بيانگر اين است که دام چراکننده (شتر نژاد بلوچي) گونه هاي گياهي را بر اساس کيفيت آنها براي چرا انتخاب نمي کند، بلکه عوامل ديگري از قبيل گياهان همراه و ارتفاع گونه هاي گياهي خوشخوراکي آنها را تعيين مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی