برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير انواع تمرين ثابت و متغير بر يادداري و انتقال دقت پرتاب از بالاي شانه در کودکان پيش دبستاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 

هدف از تحقيق حاضر تاثير انواع تمرين ثابت و متغير بر يادداري و انتقال دقت پرتاب از بالاي شانه در کودکان پيش دبستاني است. به اين منظور 36 کودک دختر و پسر راست دست به طور داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند و بر اساس نمرات پيش آزمون در سه گروه تمرين ثابت، متغير قالبي و متغير تصادفي منتسب شدند. گروه تمرين ثابت با هدفي به ابعاد 60 در60 و گروه هاي ديگر با اهدافي به ابعاد 30 در30، 60 در60 و 90 در90 سانتي متر پرتاب از بالاي شانه را تمرين نمودند. مرحله اکتساب شامل 6 دسته کوشش 6 تايي در طي 2 روز بود. آزمون يادداري پس از24 ساعت اجرا شد و آزمون انتقال 10 دقيقه پس از آزمون يادداري با تغيير در اندازه هدف انجام شد. به منظور تحليل دادهها از آزمون هاي تحليل واريانس عاملي و تعقيبي توکي در سطح معني داري a<0.05 استفاده شد. در آزمون يادداري تفاوت معناداري بين گروه هاي آزمايش مشاهده نشد ولي در آزمون انتقال عملکرد گروه تمرين متغير تصادفي به طور معناداري برتر از ساير گروه ها بود (P<0.033). نتايج نشان مي دهد استفاده از تمرينات متغير به ويژه تمرين متغير تصادفي در کودکان مي تواند به طور موثري در انتقال دقت پرتاب از بالاي شانه تاثير داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 253
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی