نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  2 , شماره  3 ; از صفحه 75 تا صفحه 110 .
 
عنوان مقاله: 

تحليلي بر علل اجتماعي شكل گيري حاشيه نشيني در شهر اصفهان (مطالعه موردي: منطقه ارزنان و دارك)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است