برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر 1394 , دوره  23 , شماره  9 ; از صفحه 853 تا صفحه 861 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تنظيم شناختي هيجان در مردان تحت درمان با متادون

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی و روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یزد
 
چکیده: 
مقدمه: امروزه درمان هاي موج سوم در روان درماني به جاي چالش با شناخت ها، بر آگاهي و پذيرش افراد از احساسات و هيجان ها و شناخت ها و رفتارها تاكيد دارند. به همين دليل پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تنظيم شناختي هيجان در مردان معتاد تحت درمان با متادون انجام شد.روش بررسي: جامعه مورد بررسي در اين مطالعه را كليه مردان معتاد تحت درمان متادون مراجعه كننده به كلينيك هاي درماني ترك اعتياد استان اصفهان در سال 94-93 تشكيل داده اند. بدين منظور 24 نفر از مردان معتاد تحت درمان با متادون به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و سپس به روش تصادفي در دو گروه 12 نفره آزمايش و كنترل جهت انجام آزمايش گمارده شدند. سپس هر دو گروه پرسشنامه تنظيم شناختي-هيجان را تكميل كردند. مداخلات درماني با رويكرد پذيرش و تعهد روي گروه آزمايش به صورت گروهي، طي 8 جلسه 1 ساعته، هفته اي يك بار، برگزار شد. در نهايت اطلاعات جمع آوري شده به وسيله پرسشنامه، توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از روش آماري كواريانس تجزيه و تحليل شد.نتايج: يافته هاي حاصل از پژوهش نشان داد روش درماني مبتني بر تعهد و پذيرش بركاهش ميزان سرزنش خود، نشخوار ذهني، فاجعه آميز پنداري و سرزنش ديگران تاثير مثبت و معني دار داشته است و بر افزايش ميزان پذيرش، توجه مجدد مثبت، توجه مجدد به برنامه ريزي، باز ارزيابي مثبت، اتخاذ ديدگاه تاثير مثبت و معني دار داشته است.نتيجه گيري: درمان مبتني بر تعهد و پذيرش به دليل آموزش پذيرش افكار و شرايط به مراجعان در بهبود تنظيم هيجان مردان تحت درمان با متادون تاثير داشته است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، ل.، و صالح زاده ابرقوئی، م.، و نصیریان، م. (1394). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان در مردان تحت درمان با متادون. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, 23(9), 853-861. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256779Vancouver : کپی

محمدی لیلا، صالح زاده ابرقوئی مریم، نصیریان منصوره. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان در مردان تحت درمان با متادون. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. 1394 [cited 2021December08];23(9):853-861. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256779IEEE : کپی

محمدی، ل.، صالح زاده ابرقوئی، م.، نصیریان، م.، 1394. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان در مردان تحت درمان با متادون. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, [online] 23(9), pp.853-861. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256779. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 427 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی