برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آبان 1394 , دوره  23 , شماره  8 ; از صفحه 782 تا صفحه 789 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر ضد تشنجي عصاره آبي دانه تاتوره بر تشنج هاي ناشي از PTZ در موش هاي سوري نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی، آذربایجان، تبریز
 
چکیده: 

مقدمه: صرع يكي از شايع ترين اختلالات نورولوژيكي مي باشد كه بر بيشتر جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي و زيستي زندگي بشر تاثير مي گذارد. بيشتر بيماران صرعي عليرغم درمان دارويي، مبتلا به تشنج هاي كنترل نشده و عوارض جانبي دارويي هستند. استفاده از عصاره هاي گياهي در درمان بيماري ها به عنوان يك موداليته درماني پيشنهاد شده است. گياه تاتوره در طب سنتي در تعدادي از اختلالات عصبي مانند صرع به مدت طولاني استفاده مي شده است. هدف اين تحقيق دستيابي به اساس علمي استفاده از تاتوره با بررسي اثر ضدتشنجي عصاره آبي اين گياه بر تشنج هاي ناشي از پنتيلن تترازول در روش هاي سوري نر است.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي 40 سر موش سوري نر به طور تصادفي به پنج گروه مساوي كه شامل يك گروه كنترل، يك گروه شم و سه گروه آزمايش بود، تقسيم شدند. مقادير 50، 100 و 150 ميلي گرم بر كيلوگرم وزن، عصاره آبي دانه تاتوره استرامونيوم به مدت 30 روز به گروه هاي آزمايش از طريق گاواژ داده شد. گروه شم از طريق گاواژ آب مقطر دريافت مي كرد به گروه كنترل و گروه هاي شم و آزمايش 30 دقيقه بعد از گاواژ براي ايجاد تشنج پنتيلن تترازول با دوز 35 ميلي گرم بر كيلوگرم وزن به طور داخل صفاقي تزريق شد. سپس مدت زمان لازم براي شروع تشنج، طول مدت تشنج و مراحل تشنج در گروه هاي تجربي، شم و كنترل اندازه گيري و ضبط شد. مقايسه آماري با آناليز واريانس يك طرفه
(one way ANOVA)  و آزمون تعقيبي  Tukeyانجام شد. اختلاف كمتر از p<0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
نتايج: نتايج نشان داد كه عصاره دانه گياه تاتوره بر تشنج هاي ناشي از پنتيلن تترازول در روش هاي سوري نر اثر قابل ملاحظه اي دارد. تاتوره مدت زمان لازم براي شروع تشنج را افزايش (P<0.01)، مراحل تشنج را مهار و طول مدت تشنج را كاهش(P<0.05)  مي دهد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از تحقيق حاضر نشان داد كه عصاره اين گياه اثرات ضد تشنجي بر تشنج هاي ناشي از پنتيلن تترازول دارد. بنابراين احتمال دارد در درمان صرع مفيد باشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 145
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی