برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آبان 1394 , دوره  23 , شماره  8 ; از صفحه 709 تا صفحه 716 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر زمان اتمام و پرداخت نهايي كامپوزيت هيبريد بر ريزنشت آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
چکیده: 

مقدمه: تاثير زمان اتمام و پرداخت نهايي بر ريزنشت ترميم كامپوزيت به طور كامل مشخص نشده است، در اين راستا اين مطالعه اثر زمان اتمام و پرداخت نهايي بر ريزنشت ترميم هاي كامپوزيت هيبريد را بررسي مي كند.
روش بررسي: در اين مطالعه آزمايشگاهي، چهل دندان مولر حفره كلاس 5 (2 ميلي متراكلوزوژينژيوال × 3 ميلي متر مزيوديستال ×  1.5ميلي متر عمق) در سطح باكال تهيه شد. حفرات توسط كامپوزيت Z250 ترميم و به مدت 40 ثانيه با دستگاه LED Valo سخت شدند. حفرات بر اساس زمان پرداخت (پرداخت بلافاصله، 15 دقيقه، 24 ساعت و يك هفته بعد از ترميم) به طور تصادفي به 4 گروه ده تايي تقسيم شدند. دندان ها تحت 500 سيكل حرارتي قرار گرفتند و براي ارزيابي ريزنشت در فوشين 2% مغروق شدند، بعد از مانت دندان ها به دو نيمه تقسيم شده و هر دو نيمه زير استريوميكروسكوپ بررسي شدند. آزمون هاي mann whitney و kruskal wallis براي تجزيه و تحليل مورد استفاده قرار گرفتند.
نتايج: زمان هاي مختلف پرداخت، تاثيري در ميزان ريزنشت چه در لبه عاجي
(Pvalue=0.56)  و چه در لبه مينايي(Pvalue=0.12)  نداشت. تفاوت ميزان ريزنشت لبه عاجي با مينايي در پرداخت بلافاصله(Pvalue=0.26)  و بعد از 15 دقيقه(Pvalue=0.53)  از نظر آماري معني دار نبود. ولي در زمان هاي بعد از 24 ساعت(Pvalue=0.03)  و بعد از يك هفته(Pvalue=0.00)  در دو لبه اختلاف معني دار و ميزان ريزنشت در لبه مينايي كمتر بود.
نتيجه گيري: زمان هاي مختلف پرداخت تاثيري بر ميزان ريزنشت ترميم هاي كامپوزيت
Z250 چه در لبه عاجي و چه در لبه مينايي ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 115
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی