5 SID.ir | تاثير چاي سبز بر غلظت سرمي استروژن، پروژسترون و گنادوتروپين ها در موش هاي صحرايي ماده
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير چاي سبز بر غلظت سرمي استروژن، پروژسترون و گنادوتروپين ها در موش هاي صحرايي ماده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: گياهان دارويي درطول تاريخ جايگاه خود را در زندگي انسان به عنوان عوامل دارويي و درمانگر تثبيت کرده اند. چاي سبز حاوي ترکيب هاي پلي فنلي از جمله کاتچين ها و فلاونوئيدها است که اثرات بيولوژيکي دارند. با توجه به اثرات کاتچين هاي موجود در اين گياه بر سطح هورمون هاي جنسي در موش نر، اين تحقيق با هدف بررسي اين گياه بر هورمون هاي جنسي و گنادوتروپين ها در موش هاي صحرايي ماده انجام گرفت.
روش برررسي: در اين مطالعه تجربي، 15 سر موش صحرايي ماده نژاد ويستار به 3 گروه 5 تايي تقسيم شدند. دو گروه چاي سبز را به ترتيب به ميزان 1.5 درصد و 3.5 درصد به عنوان تنها منبع آب آشاميدني دريافت کردند و گروه کنترل فقط از آب براي نوشيدن استفاده کرد. نمونه هاي خوني در پايان روز 28 تهيه و غلظت هورمون هاي LH، FSH، استروژن و پروژسترون اندازه گيري شد.
يافته ها: نتايج به دست آمده نشان داد که غلظت سرمي LH و استروژن در گروه دريافت کننده چاي سبز نسبت به گروه نرمال کاهش معني داري يافت (به ترتيب P<0.001، P<0.05). غلظت سرمي FSH افزايش داشت اما معني دار نبود. غلظت سرمي پروژسترون نيز در گروه هاي دريافت کننده چاي سبز نسبت به گروه نرمال افزايش معني داري يافت (P<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين پژوهش چاي سبز باعث کاهش غلظت LH و استروژن و افزايش پروژسترون و بر غلظت FSH نيز بي تاثير است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1254
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی