برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تغييرات هيستوپاتولوژي کبد و فعاليت آنزيم هاي آمينوترانسفراز و آلکالن فسفاتاز در موش باردار نژاد NMRI پس از مواجهه با نانوذرات اکسيد منيزيم (MgO)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر
 
چکیده: 

زمينه و هدف: نانوذرات اکسيد منيزيم به طور گسترده در زمينه هاي زيادي از جمله جذب، کاتاليز، الکترونيک، سراميک و ضد باکتري مورد استفاده قرار مي گيرند. هدف از اين مطالعه بررسي اثر نانوذره اکسيد منيزيم بر تغييرات هيستوپاتولوژي و بيومارکرهاي آسيب به کبد آمينوترانسفراز و آلکالن فسفاتاز (ALP، AST، ALT) در موش باردار نژاد NMRI مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، 35 سر موش ماده نژاد NMRI به طور تصادفي به يک گروه کنترل و چهار گروه تيمار تقسيم شدند (n=7). به موش هاي گروه هاي تيمار، نانو ذره اکسيد منيزيم با غلظت هاي 50، 100، 150 و 200 ميلي گرم بر کيلوگرم به صورت داخل صفاقي تزريق شد. پس از خونگيري از گوشه داخلي چشم و جدا کردن سرم، فعاليت آنزيم هاي کبد آناليز شد. سپس، همه موش ها به وسيله جابجايي مهره گردن کشته شدند و نمونه هاي بافتي براي ارزيابي هيستولوژي با هماتوکسيلين و ائوزين رنگ آميزي شدند. آناليز آماري با استفاده از SAS انجام گرديد.
يافته ها: غلظت هاي مختلف نانو ذرات اکسيد منيزيم اثر معني داري بر وزن کبد و وزن بدن نداشت. فعاليت آنزيم هاي سرم مرتبط با کبد در تمام غلظت هاي نانوذره اکسيد منيزيم در سطح کمتراز پنج صدم نسبت به گروه کنترل افزايش معني داري يافت (P<0.05) در مطالعه هيستوپاتولوژي، تجمع و تقسيم سلولي در اطراف مجاري سينوسي، تخريب سلول هاي کبدي، ارتشاح سلول هاي التهابي و دژنرسانس در اطراف وريد مرکزي مشاهده شد.
نتيجه گيري: پارامترهاي بيوشيميايي و يافته هاي هيستوپاتولوژي کبد نشان داد که قرار گرفتن در معرض نانوذره اکسيد منيزيم مي تواند درجات مختلفي از آسيب کبدي در مسير وابسته به دوز القا کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 138
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی