برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  13 , شماره  48 ; از صفحه 111 تا صفحه 128 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه ابعاد احساس نابرابري جنسيتي با سلامت روان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم بهزیستی و توان ‌بخشی
 
چکیده: 

مقدمه: اهداف توسعه انساني هزاره سوم اساسا شامل محورهاي سلامت و عدم تبعيض و نيز برابري، به ويژه برابري جنسيتي است. هدف اين تحقيق، بررسي رابطه ابعاد احساس نابرابري هاي جنسيتي با سلامت روان زنان شاغل است.
روش: در اين مطالعه، از روش هم بستگي براي سنجش رابطه بين متغير ها استفاده شده که در آن 202 نفر از زنان شاغل در سازمان تامين اجتماعي شهر همدان، در سال 1391، به روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات، شامل پرسش نامه سنجش احساس نابرابري جنسيتي و پرسش نامه سنجش سلامت روان
GHQ و چک ليست براي جمع آوري متغيرهاي جمعيت شناختي بود. به منظور تجزيه و تحليل نتايج، از ضريب هم بستگي پيرسون براي سنجش مقدار هم بستگي بين احساس نابرابري جنسيتي و سلامت روان استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد ازنظر وضعيت سلامت روان، 44.6 درصد کم ترين مقدار اختلال رواني را دارند و 45.1 درصد از جامعه تحت بررسي به ميزان زياد و خيلي زياد، احساس نابرابري جنسيتي را ابراز داشتند
.
بحث: رابطه مثبت و معني داري بين احساس نابرابري جنسيتي و سلامت روان وجود داشت؛ به طوري که هرچه احساس نابرابري کم تر باشد، سلامت روان افراد بهتر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 262
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی