برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
دي 1394 , دوره  25 , شماره  132 ; از صفحه 235 تا صفحه 247 .
 
عنوان مقاله: 

کيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به سل ريوي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سمنان، دانشگاه علوم آزاد اسلامی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: بيماري سل از شايع ترين بيماري هاي عصر حاضر است که کيفيت زندگي بيماران را تحت تاثير قرار مي دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سل ريوي مراجعه کننده به مرکز مبارزه با سل در شهرستان زابل انجام پذيرفت.
مواد و روش ها: مطالعه توصيفي مقطعي حاضر بر روي 168 بيمار مبتلا به سل ريوي در سال 1393 انجام پذيرفت. داده هاي مورد نياز به وسيله پرسش نامه اي حاوي 40 سوال گردآوري و پس از ورود به نرم افزار
SPSS-v21 به کمک آزمون مجذور کاي، آنايز واريانس و t در سطح معني دار p<0.05 تحليل شد.
يافته ها: اکثر بيماران مورد مطالعه را زنان تشکيل مي دادند (
55.35 درصد). ميانگين سني بيماران 45.58±15.93 سال بود. ميانگين نمره کيفيت زندگي بيماران 84.88±8.84 به دست آمد. آزمون t اختلاف معني داري را بين کيفيت زندگي بيماران و وضعيت تاهل (P=0.000)، وضعيت اشتغال (P=0.000) و سابقه مصرف دخانيات (p=0.039) نشان داد. هم چنين آزمون آناليز واريانس اختلاف معني داري را بين کيفيت زندگي بيماران و سطح تحصيلات نشان داد (p=0.000). اما بين کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سل در متغيرهاي جنسيت، محل سکونت بيماران و سابقه بيماري سل در خانواده اختلاف معني داري مشاهده نشد. هم چنين آزمون کاي دو رابطه معني داري را بين کيفيت زندگي بيماران و سن آنان نشان نداد.
استنتاج: علي رغم توانايي درمان بيماري سل، اين کسالت تاثيرات مهمي بر ابعاد مختلف کيفيت زندگي بيماران دارد. اعضاي خانواده و تيم درماني با شناخت عوامل تاثيرگذار بر کيفيت زندگي مي توانند در راستاي ارائه برنامه هاي مراقبتي و حمايتي از اين اطلاعات استفاده کرده و بيماران را در سازگاري با بيماري و بهبود کيفيت زندگي ياري نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

هاشمی بنجار، ز.، و میرشکاری، ل.، و ایمانخواه، ر.، و نادری، ش. (1394). کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سل ریوی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 25(132), 235-247. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256526Vancouver : کپی

هاشمی بنجار زهره سادات، میرشکاری لیلا، ایمانخواه رضا، نادری شیما. کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سل ریوی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1394 [cited 2021November30];25(132):235-247. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256526IEEE : کپی

هاشمی بنجار، ز.، میرشکاری، ل.، ایمانخواه، ر.، نادری، ش.، 1394. کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سل ریوی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 25(132), pp.235-247. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256526. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 73 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی