برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اعتبارسنجي سياهه شخصيت خودشيفته - 40

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آیت اله العظمی بروجردی (ره)
 
چکیده: 

اين پژوهش به منظور اعتبارسنجي سياهه شخصيت خود شيفته راسكين و تري (1988) بود. جمعيت مورد مطالعه عبارت بودند. از كليه دانشجويان دانشگاه آيت اله العظمي بروجردي "ره" كه در سال تحصيلي 1392 به تحصيل اشتغال داشتند. در اين مطالعه زمينه يابي مقطعي، 335 دانشجو به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب و با اين ابزار و سياهه هاي شخصيت نئو و باليني چندمحوري شخصيت خودشيفته ميلون مورد آزمون قرارگرفتند. روايي همزمان با اجراي همزمان سياهه خودشيفتگي ميلون و روايي افتراقي از طريق توان تمايزگزاري ابزار بين افراد با صفت برونگرايي بالا و توافق جويي پايين سنجيده شد. ضرايب اعتبار از نوع بازآزمايي، تنصيفي و همساني دروني گزارش شد. ضريب همبستگي بين نمرات سياهه شخصيت خودشيفته راسكين و سياهه باليني چند محوري شخصيت خود شيفته ميلون برابر 0.83 (p=0.0000) و معني دار بود. روايي افتراقي ابزار اثبات شد (p=0.005) ضريب اعتبار بازآزمايي، ضريب همبستگي در تعيين اعتبار تنصيفي و ضريب آلفاي كرونباخ در سنجش همساني دروني به ترتيب  0.72(p<0.001)،  (p<0.05) 0.75و  (p<0.05) 0.65براي كل ابزار به دست آمده است. بررسي نتايج تحليل عامل تائيدي نشان مي دهد كه سياهه راسكين در بين جامعه مورد مطالعه برازش دارد. در جمعيت ايراني اين ابزار و مدل هفت عاملي ابزار مناسب و كاربردي براي غربالگري در پژوهش هاي مربوط به خودشيفتگي، و هم چنين ابزار تشخيصي مناسبي براي استفاده در جمعيت هاي غيرباليني است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

زینی حسنوند، ن.، و جوانمرد، ک.، و گودرزی، م. (1394). اعتبارسنجی سیاهه شخصیت خودشیفته - 40. مجله روانشناسی, 19(1 (پیاپی 73)), 102-118. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256503Vancouver : کپی

زینی حسنوند ناهید، جوانمرد کرم اله، گودرزی منیژه. اعتبارسنجی سیاهه شخصیت خودشیفته - 40. مجله روانشناسی. 1394 [cited 2021April18];19(1 (پیاپی 73)):102-118. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256503IEEE : کپی

زینی حسنوند، ن.، جوانمرد، ک.، گودرزی، م.، 1394. اعتبارسنجی سیاهه شخصیت خودشیفته - 40. مجله روانشناسی, [online] 19(1 (پیاپی 73)), pp.102-118. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256503>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 178 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی