برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  15 , شماره  3 ; از صفحه 301 تا صفحه 310 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات درماني روغن سياه دانه در کاهش ضايعه و ادم مغزي در مدل آزمايشگاهي سکته مغزي در موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: سکته مغزي سومين عامل مرگ و معلوليت در بسياري از جوامع انساني است. هر ساله ميليون ها انسان از اين بيماري رنج مي برند. مصرف داروهاي گياهي و گياهان دارويي در کشورهاي مختلف رو به افزايش است. امروزه داروهاي گياهي به عنوان درمان جايگزين با عوارض کمتر يا مکمل درمان مورد استفاده قرار مي گيرند. گياه سياه دانه با نام علمي Nigella sativa تاريخچه غني طبي و مذهبي دارد. نظر به نقش تعيين کننده استرس اکسيداتيو در پاتوفيزيولوژي سکته مغزي تصور مي شود که تجويز سياه دانه بتواند با ايجاد اثرات آنتي اکيسداني تاثير محافظتي در برابر عوارض اين بيماري داشته باشد. در مطالعه حاضر تلاش شد اثرات تجويز روغن سياه دانه به عنوان مداخله درماني پس از وقوع ايسکمي مغزي بر حجم ضايعه و ادم مغزي ايجاد شده مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.روش کار: در اين تحقيق 48 سر موش صحرائي نر از نژاد Sprague-Dawley در سه گروه شاهد، کنترل و درمان با روغن سياه دانه مورد مطالعه قرار گرفتند. حيوانات با تزريق داخل صفاقي کلرال هيدرات (400 mg/kg) بيهوش شدند. ايسکمي موضعي مغز به مدت 90 دقيقه با استفاده از تکنيک انسداد شريان مياني مغز توسط نخ نايلون پوشيده از سليکون ايجاد شد. در پايان دوره ايسکمي به حيوانات گروه درمان روغن سياه دانه (2 ml/kg) تزريق شد. 24 ساعت پس از ايسکمي حيوانات بطور تصادفي انتخاب شده و براي دو پروژه مورد بررسي قرار گرفتند: الف- حيوانات از نظر اختلالات حرکتي با استفاده از آزمون نورولوژيک مورد ارزيابي قرار گرفتند و سپس جهت تعيين حجم ضايعه مغزي 6 برش از سطوح مختلف مغز تهيه شده و پس از رنگ آميزي با استفاده از سيستم آناليز تصويري مورد ارزيابي قرار گرفتند؛ ب- براي ارزيابي شدت ادم ايجاد شده از تعيين محتوي آب بافت مغز استفاده شد.يافته ها: در حيوانات گروه شاهد اختلال حرکتي يا ضايعه مغزي مشاهده نشد. حيوانات گروه ايسکميک اختلالات حرکتي شديدي نشان دادند (نمره آزمون نورولوژيک 3.87±0.55). ميزان حجم ضايعه مغزي ايجاد شده در نيمکره چپ اين گروه 426±39 ميليمتر مکعب بود. بروز ايسکمي محتوي آب نيمکره چپ مغز در گروه ايسکميک را افزايش داد که بطور معني داري از نيمکره سالم مغز در همين گروه و نيمکره هاي مغز گروه شاهد بيشتر بود (%83.8±0.19، p<0.05). درمان با روغن سياه دانه ضمن بهبود اختلالات حرکتي ناشي از ايسکمي بطور معني داري در مقايسه با گروه کنترل حجم ضايعه مغزي را کاهش داد. همچنين تجويز روغن سياه دانه ادم مغزي ايجادشده را بطور معني داري نسبت به گروه کنترل کاهش داد.نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد که روغن سياه دانه مي تواند اثرات محافظتي در برابر آسيب ايسکميک مغزي داشته باشد. درمان با روغن سياه دانه ضمن کاهش حجم ضايعه مغزي سبب بهبود اختلالات حرکتي ناشي از ايسکمي مي شود و ادم مغزي ايجاد شده را تقليل مي دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پناه پور، ح.، و گل محمدی، م.، و محمدنژاد، س. (1394). بررسی اثرات درمانی روغن سیاه دانه در کاهش ضایعه و ادم مغزی در مدل آزمایشگاهی سکته مغزی در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, 15(3), 301-310. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256410Vancouver : کپی

پناه پور حمداله، گل محمدی محمدقاسم، محمدنژاد سجاد. بررسی اثرات درمانی روغن سیاه دانه در کاهش ضایعه و ادم مغزی در مدل آزمایشگاهی سکته مغزی در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل. 1394 [cited 2021December02];15(3):301-310. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256410IEEE : کپی

پناه پور، ح.، گل محمدی، م.، محمدنژاد، س.، 1394. بررسی اثرات درمانی روغن سیاه دانه در کاهش ضایعه و ادم مغزی در مدل آزمایشگاهی سکته مغزی در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, [online] 15(3), pp.301-310. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256410. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی