نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير پرستاري از راه دور بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به فيبريلاسيون دهليزي مراجعه کننده به مراکز آموزشي - درماني قزوين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قزوین، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 
زمينه: فيبريلاسيون دهليزي يکي از شايع ترين بي نظمي هاي قلبي پايدار است که يک درصد جامعه را درگير مي کند. طولاني بودن درمان، آموزش و پي گيري مستمر را مي طلبد که با روش هاي نوين پرستاري از جمله پرستاري از راه دور مي توان به آن دست يافت.هدف: مطالعه به منظور تعيين تاثير پرستاري از راه دور بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به فيبريلاسيون دهليزي انجام شد.مواد و روش ها: اين مطالعه نيمه تجربي در سال 1393 بر روي 100 بيمار فيبريلاسيون دهليزي مراجعه کننده به مراکز آموزشي - درماني دانشگاه علوم پزشکي قزوين انجام شد. بيماران به روش نمونه گيري آسان انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه مداخله و شاهد تقسيم شدند. در گروه مداخله، 12 هفته تماس تلفني جهت پي گيري و آموزش انجام شد. سطح کيفيت زندگي هر دو گروه قبل و بعد از مداخله به وسيله پرسش نامه SF-36 ارزيابي و داده ها با آزمون هاي آماري تي زوجي، مجذور کاي و تي تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: ميانگين نمره کيفيت زندگي در گروه مداخله قبل از مداخله 64.88±10.8 بود که بعد از مداخله به 76.14±9.2 رسيد و به طور معني داري افزايش يافت و در گروه شاهد از 62.6±9.7 قبل از مداخله به 60.05±6.95 بعد از مداخله رسيد که به طور معني داري کاهش نشان داد.نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، به نظر مي رسد پرستاري از راه دور مي تواند سطح کيفيت زندگي بيماران را افزايش دهد و راه را براي پرستاري بهتر بيماران فراهم آورد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یکه فلاح، ل.، و نجفی، م.، و شاهرخی، ا.، و جوادی، ح.، و محمدپوراصل، ا. (1395). تاثیر پرستاری از راه دور بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی مراجعه کننده به مراکز آموزشی - درمانی قزوین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, 20(1 (پی در پی 84)), 56-62. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256325Vancouver : کپی

یکه فلاح لیلی، نجفی مهدی، شاهرخی اکرم، جوادی حمیدرضا، محمدپوراصل اصغر. تاثیر پرستاری از راه دور بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی مراجعه کننده به مراکز آموزشی - درمانی قزوین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 1395 [cited 2022May25];20(1 (پی در پی 84)):56-62. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256325IEEE : کپی

یکه فلاح، ل.، نجفی، م.، شاهرخی، ا.، جوادی، ح.، محمدپوراصل، ا.، 1395. تاثیر پرستاری از راه دور بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی مراجعه کننده به مراکز آموزشی - درمانی قزوین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, [online] 20(1 (پی در پی 84)), pp.56-62. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256325. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 192 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی