برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  8 , شماره  2 (30) ; از صفحه 173 تا صفحه 183 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير سطوح مختلف تنش شوري بر رشد گياهچه ارقام گلرنگ در شرايط گلخانه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علمی علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير تنش شوري بر برخي شاخص هاي جوانه زني و رشد گياهچه گلرنگ آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کامل تصادفي با 4 تکرار در سال 1390 در گلخانه کشاورزي دانشگاه پيام نور اروميه به اجرا در آمد. تيمارهاي آزمايش شامل 4 هيبريد زرقان 279، گلدشت، فرامان و پديده و سطوح شوري 0، 4، 8، 12 و 16 دسي زيمنس بر متر محلول کلريد سديم بودند. در اين تحقيق صفات وزن خشک ريشه، ساقه، برگ، اندام هاي هوايي، گياهچه، طول ريشه، ساقه و شاخص مقاومت به تنش شوري اندازه گيري شدند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که سطوح مختلف شوري اثر بسيار معني داري بر وزن خشک ريشه، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک اندام هاي هوايي، وزن خشک گياهچه، طول ساقه، طول ريشه، شاخص مقاومت به شوري داشت. مقايسه ميانگين نشان داد که سطح شوري 16 دسي زيمنس بر متر صفات وزن خشک ريشه، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک گياهچه، طول ساقه و طول ريشه را به ترتيب به ميزان 60، 44، 68، 55، 76 و 58% نسبت به شاهد کاهش داد به طوري که بالاترين مقدار هر يک از صفات فوق از تيمار شاهد و کمترين مقدار از سطح شوري 16 دسي زيمنس بر متر بدست آمد. ارقام مختلف نيز در سطوح شوري مختلف، پاسخ هاي متفاوتي از خود نشان دادند و مقاومت هاي متفاوتي داشتند. هيبريد فرامان نسبت به شوري تحمل بيشتري داشته و ارقام زرقان 279، گلدشت و پديده ارقام حساس به شوري مي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قلی نژاد، ا.، و مجلسی، آ.، و طالب زاده، س.، و سلمان پور، و.، و ساجدی، ن. (1392). تاثیر سطوح مختلف تنش شوری بر رشد گیاهچه ارقام گلرنگ در شرایط گلخانه ای. یافته های نوین کشاورزی, 8(2 (30)), 173-183. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256226Vancouver : کپی

قلی نژاد اسماعیل، مجلسی آسیه، طالب زاده سیدجواد، سلمان پور وحید، ساجدی نورعلی. تاثیر سطوح مختلف تنش شوری بر رشد گیاهچه ارقام گلرنگ در شرایط گلخانه ای. یافته های نوین کشاورزی. 1392 [cited 2021October17];8(2 (30)):173-183. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256226IEEE : کپی

قلی نژاد، ا.، مجلسی، آ.، طالب زاده، س.، سلمان پور، و.، ساجدی، ن.، 1392. تاثیر سطوح مختلف تنش شوری بر رشد گیاهچه ارقام گلرنگ در شرایط گلخانه ای. یافته های نوین کشاورزی, [online] 8(2 (30)), pp.173-183. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256226. 

 
بازدید یکساله 112 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی