برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  8 , شماره  3 (31) ; از صفحه 251 تا صفحه 261 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير شوري بر محتواي يوني، رنگيزه هاي گياهي و قندهاي محلول و نشاسته گياه هالوفيت آلوروپوس (Aeluropus littoralis)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، گروه زراعت، قائمشهر، ایران
 
چکیده: 

اين آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در شرايط گلخانه اي در پژوهشکده ژنتيک و زيست فناوري طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري در سال 1389، با 5 سطح شوري (صفر، 20، 40، 60 و 80 دسي زيمنس بر متر) و در سه تکرار اجرا و صفاتي مانند ميزان رنگيزه هاي گياهي، غلظت قندهاي محلول و نشاسته و همچنين ميزان عناصر سديم و پتاسيم در سه بخش برگ، ساقه و ريشه به صورت مجزا محاسبه شدند. نتايج نشان دادند که با افزايش ميزان شوري، کلروفيل a، b، کل و کاروتنوئيدها به طور معني داري کاهش پيدا کردند. ميزان نشاسته تا سطح 20 دسي زيمنس بر متر روندي افزايشي و پس از آن کاهش معني داري يافت در حاليکه غلظت قندهاي محلول تا سطح 20 دسي زيمنس بر متر کاهش و پس از آن افزايش يافت. شوري بر محتواي يون هاي سديم و پتاسيم در اندام هاي گياه تاثير معني داري داشت، به طوريکه با افزايش شوري، محتواي يون سديم در تمامي اندام ها افزايش، ولي از ميزان پتاسيم آنها کاسته شد که اين کاهش در ساقه و ريشه معني دار ولي در برگ معني دار نبود. نتايج همچنين تجمع بيشتر عنصر سديم را در شوري هاي بالا، در ريشه نشان دادند که شايد علت، برگشت اين عنصر از طريق بافت آبکشي از اندام هوايي به ريشه تحت تنش شوري و يا به دليل محدود کردن انتقال سديم به ساقه و نگهداري آن در ريشه به عنوان يکي از سازوکارهاي مقاومت به شوري باشد. اين نتايج نشان مي دهد که گياه آلوروپوس يک هالوفيت تجمع کننده نمک مي باشد که قادر است تا شوري حدود 20 دسي زيمنس بر متر را تحمل نموده و سپس با افزايش تنش شوري، با تجزيه نشاسته و توليد قندهاي محلول، به تعديل اسمزي کمک کرده و با شوري مقابله کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 133
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی