برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه اي رفتار جامعه پسندي و گرايش هاي مطلوب اجتماعي در زنان با پنج عامل شخصيتي کاستا و مک کري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

هدف از اين تحقيق بررسي رابطه رفتار جامعه پسندي و گرايش هاي مطلوب اجتماعي در زنان با پنج عامل شخصيتي کاستا و مک کري بود. پژوهش از نوع همبستگي و نمونه شامل 320 دانشجويان زن دانشگاه پيام نور مرکز بوکان بود که با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه هاي رفتار جامعه پسندي و گرايش هاي مطلوب اجتماعي با پنج عامل شخصيتي پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان داد که بين ويژگي هاي روان آزرده گرايي و رفتار جامعه پسند زنان رابطه منفي معني داري وجود دارد. همچنين بين ويژگي برون گرايي و رفتار جامعه پسند زنان رابطه مثبت معناداري وجود دارد. همچنين بين ويژگي گشودگي (يا بازبودن نسبت به تجربه) و رفتار جامعه پسند رابطه مثبت معناداري وجود دارد. بين ويژگي موافق بودن و رفتار جامعه پسند زنان رابطه مثبت معناداري وجود دارد. و بين ويژگي با وجدان بودن و رفتار جامعه پسند زنان رابطه مثبت معناداري وجود دارد. بين رفتار اجتماعي مطلوب و رفتار جامعه پسند زنان رابطه مثبت معناداري وجود دارد. هم چنين بين مولفه هاي رفتار اجتماعي مطلوب (رفتارهاي اجتماعي مطلوب ناشناس، رفتارهاي اجتماعي نوعدوستانه، رفتارهاي اجتماعي هيجاني و رفتارهاي اجتماعي بحراني با رفتار جامعه پسند زنان رابطه مثبت معناداري وجود دارد تنها مولفه رفتارهاي متابعت آميز با رفتار جامعه پسند معنادار نيست. نتايج پژوهش نشان داد که گرايش هاي مطلوب اجتماعي و ويژگي هاي شخصيتي مي توانند رفتار جامعه پسندي را پيش بيني کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 677
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی