برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  8 , شماره  3 (31) ; از صفحه 229 تا صفحه 238 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر آبياري تکميلي بر عملکرد و اجزاي عملکرد و همبستگي بين ارقام مختلف نخود ديم در کشت بهاره

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد
 
چکیده: 
اين آزمايش در سال 1389 در مزرعه تحقيقاتي ايستگاه تحقيقات کشاورزي بروجرد اجرا گرديد. تيمارهاي آبياري شامل آبياري در مرحله گلدهي، غلاف دهي و گلدهي + غلاف دهي و ارقام نخود شامل آرمان، آزاد و هاشم در يک آزمايش اسپليت پلات در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار مورد مقايسه قرار گرفتند. در اين مطالعه آبياري در مرحله گلدهي + غلاف دهي داراي بيشترين عملکرد (1458.3 کيلوگرم در هکتار) نسبت به ساير تيمارهاي آبياري موجود در آزمايش بود. همچنين ارقام آرمان و آزاد در عملکرد و بيشتر صفات ديگر تفاوت معني دار و برتري نسبت به رقم هاشم داشتند.در مطالعه رگرسيوني گام به گام صفات، متغيرهاي عملکرد اقتصادي،شاخص برداشت و فاصله تشکيل اولين غلاف از سطح خاک باR2=0.996  بيشترين ميزان توجيه کنندگي مدل براي متغير وابسته عملکرد بيولوژيک را داشتند وارد مدل شدند. همچنين براي متغير وابسته عملکرد اقتصادي، صفات شاخص برداشت، عملکرد بيولوژيک، فاصله تشکيل اولين غلاف از سطح خاک و تعداد غلاف در ساقه اصلي با R2=0.998 وارد مدل رگرسيوني شد. نتايج تجزيه مسير نشان داد که عملکرد اقتصادي بيشترين اثر مستقيم و فاصله تشکيل اولين غلاف از سطح خاک کمترين اثر مستقيم و بيشترين اثر غير مستقيم را بر عملکرد بيولوژيک داشتند. نتايج تجزيه همبستگي نيز نشان داد که بيشترين همبستگي معني دار بين عملکرد بيولوژيک و عملکرد اقتصادي مي باشد. همچنين تمامي صفات هم با عملکرد بيولوژيک و هم با عملکرد اقتصادي همبستگي مثبت و معني دار داشتند. در بين اين صفات، صفت تعداد غلاف پوک با ساير صفات همبستگي منفي و معني دار از خود نشان داد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ملکی، ف.، و فرنیا، ا.، و میرزایی، ف. (1393). بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد و همبستگی بین ارقام مختلف نخود دیم در کشت بهاره. یافته های نوین کشاورزی, 8(3 (31)), 229-238. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256169Vancouver : کپی

ملکی فریده، فرنیا امین، میرزایی فرزاد. بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد و همبستگی بین ارقام مختلف نخود دیم در کشت بهاره. یافته های نوین کشاورزی. 1393 [cited 2022January23];8(3 (31)):229-238. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256169IEEE : کپی

ملکی، ف.، فرنیا، ا.، میرزایی، ف.، 1393. بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد و همبستگی بین ارقام مختلف نخود دیم در کشت بهاره. یافته های نوین کشاورزی, [online] 8(3 (31)), pp.229-238. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256169. 

 
بازدید یکساله 78 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی